AVK je postopek ugotavljanja kršitev uvedla 19. marca 2009, in sicer zoper družbo Mobitel, postopek pa nadaljevala zoper Telekom Slovenije kot pravnega naslednika družbe. AVK je postopek uvedla na podlagi prijave družbe Tušmobil (sedaj Telemach) zaradi očitka zlorabe prevladujočega položaja na maloprodajnem trgu mobilne telefonije z vodenjem cenovne politike posrednega ali neposrednega določanja nepoštenih prodajnih cen v paketu Itak Džabest.

AVK je 13. februarja 2012 je izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije kršil zakon o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbo o delovanju EU s tem, ko je od novembra 2008 do julija 2010 ponujal maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah, saj so bili prirastni prihodki nižji od prirastnih stroškov.

Telekom je zoper odločbo vložil tožbo na Vrhovno sodišče RS, ki je 26. novembra 2013 tožbi ugodilo, odločbo AVK odpravilo ter zadevo vrnilo AVK v ponovni postopek z navodilom, naj v ponovnem postopku izvede in se opredeli do dokazov Telekoma Slovenije ter presodi, ali je v obravnavani zadevi res izkazana zadostna stopnja škodljivosti za konkurenco.

"AVK je na tej osnovi 22. aprila 2021 izdala sklep o ustavitvi postopka z obrazložitvijo, da v ponovljenem postopku ni uspela pridobiti dokazov o obstoju predatorske izključevalne strategije Telekoma Slovenije," so zapisali v družbi.