Občina Bovec je v minulih dneh pridobila dve pomembni gradbeni dovoljenji – za gradnjo športne dvorane in doma za starejše občane. Gradnja dvorane, ki bo v prvi vrsti namenjena bovškim osnovnošolcem, se začenja že z zaključkom šolskega leta, dom pa naj bi bil zgrajen do leta 2023.

»Danes je za vse nas izjemno srečen in vesel dan, saj smo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja izpolnili vse pogoje za začetek gradnje in pridobitev nepovratnih državnih sredstev, s tem pa počasi zaokrožamo dolgoletno željo po gradnji lastnega doma za ostarele osebe v Bovcu. Verjetno ni treba posebej poudarjati, kako velikega pomena bo to za starejše prebivalce predvsem Bovškega in kako velik doprinos bo za našo lokalno skupnost,« se je gradbenega dovoljenja za dom starejših občanov razveselil bovški župan Valter Mlekuž.

Dom do leta 2023

V načrtu je dom s 64 posteljami, gradnja pa naj bi v dveh letih stala okoli 4,7 milijona evrov. Prebivalci Bovškega so se doslej težko odločali za odhod v dom upokojencev, saj je njim najbližji šele v Tolminu. Tudi zato imajo načrte za gradnjo doma v Bovcu na mizi že več kot desetletje, prav tako tudi izbrano lokacijo tik ob zdravstvenem domu in lekarni. Ko so pridobili potrebna zemljišča in ko se je ob koronakrizi pokazal večji posluh države za gradnjo domov, so bile konec lanskega leta ovire naposled premostljive.

»Pri tem se moram zahvaliti upravni enoti Tolmin in vsem odgovornim z načelnikom Simonom Lebanom na čelu, ki so razumeli nujnost hitrega odziva za izdajo gradbenega dovoljenja, saj so roki za pridobitev državnih in evropskih sredstev zelo kratki,« pojasnjuje župan, ki je vseskozi v kontaktu tudi s Cvetom Uršičem, državnim sekretarjem pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s katerim usklajujeta možnosti financiranja.

Stara dvorana je potresno nevarna

Že zelo hitro se bodo dela začela tudi ob stari dotrajani telovadnici nad bovško osnovno šolo, ki je za nameček pretesna za vse potrebe in potresno nevarna. Telovadnico bodo porušili in na njenem mestu zgradili novo dvorano po načrtih arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, čigar načrti so bili izbrani v konkurenci 23 različnih idejnih rešitev. »Športna dvorana Bovec bo v prvi vrsti namenjena učenkam in učencem osnovne šole Bovec, športnim društvom in klubom ter drugim uporabnikom iz domačega okolja, seveda pa tudi za namene treningov raznih športnih klubov, ki bodo na Bovško prihajali na priprave od drugod,« pojasnjuje Milan Štulc, predstavnik občine za stike z javnostjo. Letos in v prihodnjem letu naj bi za dvorano namenili približno 6,7 milijona evrov. Ker jo uvrščajo na seznam pomembnih naložb za zagon gospodarstva in turizma po epidemiji, pričakujejo hitre postopke pri kandidiranju za denar.