V drugem koraku odstranjevanja košev za pasje iztrebke v Mestni občini (MO) Kranj so v kranjski komunali na seznam za odstranitev uvrstili 25 tovrstnih košev: šest v krajevni skupnosti Bratov Smuk, po štiri pri Vodovodnem stolpu, na Zlatem polju ter na območju Huj in Planine, po tri na Planini 3 in v Stražišču ter enega na Orehku. »Gre za pasje koše, ki imajo v radiju od 15 do 20 metrov že postavljen koš za mešane odpadke,« opozarjajo na MO Kranj.

Pasje iztrebke v koše za mešane odpadke

»Iztrebki malih živali, ki naj bi jih lastniki odlagali v vrečki, sodijo skladno z navodili prevzemnika odpadkov med mešane komunalne odpadke. Vsebina košev, ki jih prazni Komunala Kranj v sklopu javne snage, pa se naknadno razvršča, predvsem z namenom izločanja odpadne embalaže od mešanih komunalnih odpadkov,« je potrdil vodja sektorja za odpadke pri Komunali Kranj Igor Viktor Bizjak. »Z nalepko s pasjo tačko na koših za mešane komunalne odpadke pa bi radi spodbudili lastnike psov, naj vrečke z iztrebki svojih štirinožnih ljubljenčkov odložijo vanje,« opozarjajo na kranjski komunali.

Mestna občina Kranj za vzdrževanje pasjih košev porabi kar 30.000 evrov iz proračuna. V strošek je vključeno praznjenje košev in nameščanje tulcev z vrečkami. Nekatere koše praznijo na 14 dni, tiste na najbolj obiskanih lokacijah pa enkrat tedensko. MO Kranj poskuša racionalizirati stroške, zato je že pred nekaj meseci odstranila deset košev na tistih lokacijah, ki so manj obremenjene oziroma imajo v bližini postavljen koš z mešanimi odpadki. Ob tem pa na MO Kranj opozarjajo, da je košev za mešane odpadke od leta 2019 še več, saj so jih dodali 45, nekatere tudi ob dostopih do priljubljenih sprehajalnih poti.

Pomembno tudi ozaveščanje lastnikov psov

Medtem ko se v posameznih krajevnih skupnostih lotevajo različnih akcij, ki bi krajane spodbudile k bolj vestnemu ravnanju s pasjimi iztrebki, s poostrenimi nadzori sodelujejo tudi medobčinski inšpektorji in redarji. »Vsak lastnik mora imeti ob sprehajanju s psom v skladu z občinskim odlokom s seboj vrečko za pobiranje pasjih iztrebkov. Če ne pospravi iztrebkov, ga lahko doleti globa sto evrov. Odgovornost pa je treba ohranjati tudi do narave,« opozarjajo na MO Kranj.

Pomemben del spremembe navad pa ni zgolj opozarjanje in kaznovanje kršiteljev, pač pa tudi ozaveščanje Kranjčanov, da je treba pasje iztrebke pobirati, saj so lahko nevarni za zdravje, in da sodijo tudi v koše z mešanimi komunalnimi odpadki. Da s tem občani niso dovolj dobro seznanjeni, je pokazala lanska pobuda občanov, naslovljena na MO Kranj. Med drugim so zaradi pogostih težav s pasjimi iztrebki v mestu in v naravi občani spraševali, zakaj občina ne postavi več košev, namenjenih izključno pasjim iztrebkom. Na MO Kranj odgovarjajo, da nakup, namestitev in čiščenje košev za pasje iztrebke predstavlja velik strošek za občinski proračun. »Predvsem je treba spremeniti miselnost in ravnanja lastnikov psov, ki so odgovorni za svoje ljubljenčke in pospravljanje njihovih iztrebkov. Občina tudi ne postavlja koškov v naravnem okolju, ker to ni ekonomično. Zemljišča, poti in steze na mestnem obrobju in tudi v mestu so pogosto v zasebni lasti, lastniki parcel močno nasprotujejo postavitvam teh košev, saj ovirajo vožnjo in uporabo kmetijske mehanizacije ter obdelovanje travnih ali njivskih površin. Glede na navedeno in proračunske omejitve ni mogoče postaviti koškov povsod, kjer hodijo ljudje,« so dodali.