Od 2,8 milijona potrebnih sredstev bo 1,8 milijona evropskih, pol milijona državnih, preostalo bo zagotovila občina. »Dolgoročni cilj naložbe je spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje razmer za varno kolesarjenje in posledično zmanjševanje števila vozil na cesti,« je dejal brežiški župan Ivan Molan. Javno naročilo za izvedbo del je objavljeno, ponudbe zbirajo do 14. maja. Če ne bo večjih zapletov, bi lahko gradbena dela začeli predvidoma avgusta, končali pa sredi prihodnjega leta.

Kolesarska steza, ki bo potekala od krožišča v Trnju do podvoza v Dobovi, je del obširnejšega projekta, ki obsega tudi obnovo državne ceste do Dobove oziroma mejnega prehoda Rigonce v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Celotna naložba je ocenjena na osem milijonov evrov, od tega direkcija zagotavlja dobrih 65 odstotkov, preostalo pa občina. V prvi fazi bo tako zgrajena kolesarska povezava in obnovljeni deli ceste, kjer kolesarska steza poteka po vozišču, denimo na Mostecu in v Dobovi. Uredili bodo tudi avtobusna postajališča. V drugi fazi bodo obnovili še preostale dele ceste, ki se lahko izvajajo samostojno in ne posegajo v kolesarsko povezavo.

Kot je povedal Molan, je občina o tej naložbi z direkcijo v pogovorih že od leta 2015. Leta 2017 je občina podpisala dogovor za razvoj regij, v okviru katerega je to kolesarsko stezo umestila med regionalne razvojne projekte.

Občina je v okviru dogovora o razvoju regij prijavila tudi projekt gradnje kolesarske povezave od Brežic do Krške vasi in Čateža ob Savi, vreden 1,7 milijona evrov, ter skoraj šest milijonov evrov vredne hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Projekta še čakata na odobritev sredstev. ds