»S kar 199 akreditiranimi postopki večini strank pokrijemo 95 odstotkov vseh meroslovnih potreb,« pove ustanovitelj in generalni direktor podjetja Marko Lotrič. »V letu 2020 smo izvedli približno 98.000 meroslovnih pregledov oziroma v povprečju 383 na dan. Skupni tržni delež na področju meroslovja v Sloveniji po naši oceni znaša 43,9 odstotka, kar nas postavlja na mesto vodilnega ponudnika meroslovnih rešitev, med našimi referencami je več kot 20.000 podjetij.« Poleg matičnega podjetja Lotrič Meroslovje v Sloveniji poslujejo še podjetja Lotrič Certificiranje, PSM merilni sistemi in Mikro Medica. Hčerinska podjetja delujejo v Avstriji in Nemčiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Severni Makedoniji.

Rast tudi v pandemskem letu

V Lotrič Meroslovju so v lanskem letu dosegli 13-odstotno rast, ekipi pa se je pridružilo 8 novih sodelavk in sodelavcev. Pozitivni trend nadaljujejo tudi letos, pri čemer v prvem četrtletju dosegajo 7-odstotno rast. To je mogoče pripisati dolgoročni usmeritvi podjetja, ki od leta 2015 postavlja v ospredje poslovanja razvoj lastnih meroslovnih produktov in rešitev po meri naročnika, ki omogočajo vse večjo stopnjo avtomatizacije proizvodnih in poslovnih procesov. Nadaljnjo rast je podjetju omogočila tudi selitev v nove prostore, ki so jih v Železnikih kupili leta 2018. Lani so prostore v velikosti več kot 1400 kvadratnih metrov prenovili in izvedli energetsko sanacijo, zdaj končujejo še obnovo vhoda v stavbo in okolice. Skupna investicija je znašala več kot 1,1 milijona evrov.

V zadnjem letu je podjetje pristopilo k razvoju izdelkov in meroslovnih rešitev kot odgovor na trenutno družbeno situacijo. Poleg razvoja medicinskega respiratorja diham velja izpostaviti predvsem vzpostavitev laboratorija za preizkušanje medicinskih mask. Z vpisom v bazo Nando pri evropski komisiji so postali edini priglašen organ za certificiranje mask FFP v Sloveniji. Njihov zadnji projekt se nanaša na merjenje nivoja ogljikovega dioksida v zaprtih prostorih, ki je eden glavnih kazalnikov kakovosti zraka. Za prezračevanje prostorov je v stavbah brez mehanskega prezračevalnega sistema priporočljivo namestiti senzorje. V sodelovanju s podružnično šolo v Selcih so marca brezplačno namestili sistem exactum, ki učiteljicam in učiteljem omogoča vpogled v meritve v realnem času ter s tem učinkovitejše prezračevanje prostorov.

Čez deset let ničelni vpliv na okolje

»Vpliv, ki ga naše poslovanje pušča v okolju, se vse bolj postavlja pred finančne rezultate. Ne gre za izbiro, temveč nujo. Pomembno je, da ničelni vpliv na okolje s točke v strategiji prestavi v vsakodnevno poslovanje,« poudari solastnica in vodja projekta trajnostne strategije v podjetju Maja Lotrič. Vire ogljičnega odtisa s prestrukturiranjem poslovnih procesov zmanjšujejo, pri čemer so se naslonili na trajnostno strategijo podjetja in velik poudarek namenili procesom digitalizacije. Do konca leta bodo posodobili vozni park, kjer bodo za dostave v mestih uporabljali električno vozilo. V dveh letih bodo namestili sončno elektrarno in do poletja tri polnilnice za električne avtomobile. Z letnim izračunom ogljičnega odtisa in finančno podporo projektov za izravnavo ogljičnih emisij do leta 2031 bodo nevtralizirali ogljični odtis ter s tem dosegli ničelni vpliv na okolje.