Gospodarska klima v Sloveniji se je tudi aprila, peti mesec zapored, izboljšala. Kazalnik gospodarske klime je bil pri -0,7 odstotne točke, kar je za 0,2 odstotne točke bolje kot marca in pol odstotne točke bolje od dolgoletnega povprečja, je danes sporočil državni statistični urad (Surs). Pozitivno so na mesečno spremembo gospodarske klime vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno, v storitvenih dejavnostih ter v gradbeništvu. Ta vpliv pa sta skoraj izravnali nižji mesečni vrednosti kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki.

Občutno višji pa je bil kazalnik gospodarske klime v medletni primerjavi. Glede na lanski april, ko je bila Slovenija sredi prvega vala epidemije covida-19 in je bilo javno življenje dodobra okrnjeno, je bila vrednost kazalnika gospodarske klime za 36,9 odstotne točke višja, kazalnik pa se je zvišal v vseh dejavnostih.

Optimizem v trgovini na drobno

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil aprila že tretji mesec zapored višji, in sicer za 15 odstotnih točk v primerjavi z marcem in za 36 odstotnih točk glede na lanski april, še zmeraj pa je bil za pet odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja. Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je izboljšala, razen kazalnika pričakovane prodajne cene, ki se je poslabšal.

Rast kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih se je v zadnjih dveh mesecih ustavila. V aprilu je bil samo za eno odstotno točko višji kot v marcu. V primerjavi z lanskim aprilom se je sicer dvignil za 37 odstotnih točk, še zmeraj pa je za 12 odstotnih točk zaostajal za dolgoletnim povprečjem. Kazalnik glede povpraševanje kaže na izboljšanje, vrednost kazalnika zaposlovanje pa je bila enaka kot v prejšnjem mesecu.

Zaupanje v gradbeništvu ostaja visoko

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je bil aprila za dve odstotni točki višji kot marca. Trend naraščanja, ki se kaže že nekaj mesecev, se tako po navedbah statistikov nadaljuje. Od vrednosti v lanskem aprilu, ko je bil padec največji, je bil kazalnik višji za 45 odstotnih točk, za 27 odstotnih točk pa je bil višji tudi od dolgoletnega povprečja. K zvišanju kazalnika zaupanja v gradbeništvu je najbolj prispeval kazalnik pričakovano zaposlovanje.

V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja za odstotno točko nižji kot marca, glede na lanski april, ko je zaradi zdravstvene krize drastično upadel, pa za 47 odstotnih točk višji. Višji je bil tudi od dolgoletnega povprečja. Glede na marec se je najbolj izrazito poslabšal kazalnik pričakovanega zaposlovanja.

Aprila je vlagalo 95 odstotkov podjetij, kar je za tri odstotne točke več kot v novembru 2020. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja letos v primerjavi z lanskim letom v povprečju višja za 16 odstotkov.