Novomeški župan Gregor Macedoni je ob podpisu pogodbe navedel, da je vodilna projektna družba CERO-DBK za izvedbo naložbe v Leskovcu pri Novem mestu pri SID banki najela posojilo v vrednosti šest milijonov evrov. Milijon evrov bo zanjo prispevalo 10 dolenjskih in belokranjskih občin, razliko pa bo pokrila družba Cerod.

Vršilec dolžnosti direktorja družbe CERO-DBK Gregor Vovko je dodal, da bo podjetje CGP objekt začelo graditi avgusta. Dela nameravajo končati oktobra prihodnje leto, obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov pa nato čaka še enoletno poskusno obratovanje.

Naložba ob gradnji tega obrata obsega še ureditev komunalne infrastrukture in zunanjo ureditev. Gre sicer za objekt s približno 5400 kvadratnimi metri, naložba pa vključuje tudi premično opremo in ureditev ekološkega otoka. Letna zmogljivost objekta bo 25.000 ton odpadkov, kar je dovolj za zdajšnje potrebe sodelujočih občin. Z izvedbo projekta bo zagotovljeno zakonsko skladno, celovito in dolgoročno ravnanje z odpadki na Dolenjskem in v Beli krajini, je še dejal Vovko.

Štirikrat cenejši projekt

Današnji podpis pogodbe po Macedonijevih besedah potrjuje pravilnost zavrnitve leta 2015 ustavljenega predimenzioniranega projekta Cerod 2, saj bodo občani skladno z novim projektom prispevali 3,6 krat manj, kot bi v primeru prvotno predvidene naložbe.

Pri projektu poleg Mestne občine Novo mesto sodelujejo še občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice, Črnomelj, Metlika in Semič. Če bodo to namero potrdili šentjernejski svetniki, se bo projektu pridružila tudi Občina Šentjernej. Leskovško regijsko odlagališče ima sicer največjo prosto zmogljivost odlagalnega polja v državi, z njegovo nadgradnjo pa bodo sodelujoče občine »veliko bolj avtonomno obvladovale ravnanje z odpadki in posledično zagotavljale nižje cene tovrstnih storitev za približno 90.000 občanov«.

Projekt nadgradnje leskovške deponije so sicer prvotno zastavili skupaj z občinami v Posavju. Ker so tamkajšnje občine pozneje začele lastno obdelavo odpadkov, pa jih leskovška naložba ni zanimala, je še pojasnil Macedoni. Zaradi neizkoriščenih kohezijskih sredstev pri prvotno predvidenem projektu gradnje obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov Cerod 2 je prišlo tudi do tožbe posavskih županov, sodišče pa je nedavno presodilo, da Mestna občina Novo mesto ni dolžna plačati nekaj manj kot 5,7 milijona evrov terjane škode. Sodba je že pravnomočna.