Banka Slovenije (BS) je oktobra lani na ustavno sodišče naslovila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o Banki Slovenije v delu, ki se nanaša na možnost, da računsko sodišče izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora Banke Slovenije. Sodišče njenemu predlogu za začasno zadržanje zakona ni ugodilo, 8. aprila pa je presodilo, da določbe zakona v tem delu niso neustavne, izhaja iz odločbe sodišča, ki jo je to objavilo danes.

Banka Slovenije je trdila, da izpodbijani določbi nista jasni in pomensko določljivi. Vendar ustavno sodišče s tem ni soglašalo in navedlo, da ju je mogoče razložiti. Revidiranje pravilnosti praks nadzora Banke Slovenije obsega tudi preverjanje skladnosti praks nadzora s predpisi, je ocenilo. Prav tako sme računsko sodišče revidirati vse segmente poslovanja Banke Slovenije v navedenem obdobju, razen tistih, ki so izrecno izvzeti, je zapisalo.

Načelo samostojnosti ne velja za celotno delovanje

Banki Slovenije ni uspelo izkazati, da njene očitke utemeljujejo jamstva prava EU o neodvisnosti centralnih bank. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da izpodbijana ureditev dopušča revidiranje računskega sodišča le glede nalog in pristojnosti Banke Slovenije zunaj pravnih struktur EU, za katere ne veljajo jamstva neodvisnosti iz primarnega in sekundarnega prava EU.

Ustavno sodišče je zapisalo, da se načelo samostojnosti centralne banke ne razteza na njeno celotno delovanje, temveč le na opravljanje nujnih funkcij, ki jo opredeljujejo kot centralno banko. Samostojnost centralne banke pomeni predvsem njeno neodvisnost pri izvrševanju monetarne politike. Ustava pa Banki Slovenije ne zagotavlja neodvisnosti pri opravljanju bančnega nadzora, je navedlo.

Računsko sodišče je v začetku lanskega decembra poročilo o reviziji izvajanja nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije že objavilo. Ugotovilo je, da je bila Banka Slovenije pri izvajanju nadzora nad poslovanjem bank pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti in upravljanja s kreditnim tveganjem v letih 2008 do 2013 delno uspešna. Pri izreku izrednih ukrepov v sanaciji bank na ustreznih podlagah pa je bila po njegovih ugotovitvah neuspešna.

Računsko sodišče zadovoljno, BS odločbo proučuje

Na računskem sodišču so z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni. "Vedno smo zaupali v našo presojo, zato smo tudi objavili revizijsko poročilo. Trdno smo prepričani v argumente, ki so nas vodili pri izvajanju te zelo zahtevne revizije. Ustavno sodišče nam je te argumente potrdilo,« so povedali na računskem sodišču,« so povedali.

Banka Slovenije pa odločbo ustavnega sodišča še proučuje. V BS so ob tem znova izpostavili pomembnost čimprejšnje celovite ureditve odprtih vprašanj, ki bo skladna s slovenskim pravnim redom in pravom EU. Zato so, kot so spomnili, za iskanje rešitve, s katero bi se zagotovilo sodno varstvo po izbrisih v bankah, oktobra lani aktivirali skupino pravnih strokovnjakov. »Neodvisna skupina zunanjih pravnih strokovnjakov za oblikovanje predlogov rešitev odprtih vprašanj, ki smo jo ustanovili v Banki Slovenije, je zaključila s svojim delom. Njihove zaključke bomo predstavili v začetku maja, predvidoma takoj po paznikih,« so napovedali v Banki Slovenije.