Podjetje je lani montiralo 170 kilometrov ograj in izvedlo 5500 projektov na področju ograjnih sistemov. Na domačem trgu je po lastnih ocenah vodilni proizvajalec, medtem ko znaša delež prodaje na tujih trgih okoli 20 odstotkov.

Poslovanje zaznamuje rast cen ključnih surovin

Kot poudarja direktorica Zdenka Pečnik Kočevar, ob tem velja posebej omeniti izrazito negotovost, ki je v letu 2020 zaznamovala poslovanje s tujino. Pogoji so se glede na pandemijo spreminjali na dnevni ravni, tako da so bili tej dinamiki prisiljeni ves čas slediti. »Tudi poslovno leto 2021 je še vedno v znamenju nevarnosti, ki jo za vse nas predstavlja covid-19. Prvo četrtletje smo sicer zaključili skladno s pričakovanji in načrtom. Še vedno pa je stopnja nepredvidljivosti poslovnega okolja vključno z nabavnimi tokovi in nakupnim procesiranjem odjemalcev zelo visoka. Naše poslovanje posebej zaznamuje rast cen za nas ključnih surovin na svetovnih borzah.«

Pred nadaljnjo širitvijo na tuje trge se bodo Ograje Kočevar osredotočile na potencial avstrijskega trga, kjer je pred leti že zaživelo njihovo dobro delujoče podjetje v Velikovcu. V Avstriji se je podjetje uveljavilo kot kakovosten in ugleden ponudnik s prepoznavno znamko in naraščajočo bazo kupcev. Rast prihodkov s prodajo na celotnem avstrijskem trgu je prednostna naloga preboldskega podjetja, od uspeha na tem trgu pa je odvisna nadaljnja rast, dodaja direktorica. »Avstrija je naša odskočna deska za trg Nemčije, kamor trenutno osredotočamo vse naše napore. Uspešno se pozicioniramo tudi na trgih Vzhodne Evrope, še posebno v Romuniji in na Madžarskem.«

Plod lastnega znanja in razvoja

Na vprašanje, katere so ključne prednosti podjetja pred konkurenco, Zdenka Pečnik Kočevar odgovarja, da sta to proizvodnja v Sloveniji in hitra prilagodljivost potrebam kupcev. Vsi izdelki, vključno s proizvodnim procesom, so plod lastnega znanja in razvoja, kupcem pa ponujajo kakovostne rešitve na področju ograjnih sistemov in široko izbiro vse od standardnih zahtev do celovitih individualiziranih rešitev. Kakovost ograjnih sistemov in njegovih elementov temelji na skrbni izbiri vhodnih materialov, strokovni izdelavi in natančni montaži. Vsi materiali in sestavni deli so evropskega izvora, kar je dodatna prednost, poudarjajo v podjetju in dodajajo, da morda danes še bolj kot kadar koli v preteklosti velja, da je kakovost doma v Evropi, s čimer zagotavljajo zadovoljstvo kupcev že na začetku proizvodnega procesa.

Lansko leto so v Ograjah Kočevar veliko vlagali v proizvodne zmogljivosti. Osredotočili so se na posodobitev strojnega parka, izboljšanje delovnih pogojev v proizvodnji in vitko organizacijo proizvodnih procesov, posodobili so logistično organiziranost in ustanovili lasten razvojni tim. Aktualni izziv je avtomatizacija proizvodnje, ki so jo v posameznih fazah proizvodnje že dosegli, drugje pa jih čaka še veliko dela. Učinek investicij se bo pokazal v naslednjih poslovnih letih, ko podjetje z malo manj kot 50 zaposlenimi z razvojem novih izdelkov in rešitev ter s krepitvijo svoje vloge na ciljnih trgih računa na še boljši tržni položaj v regiji. »V središču naše pozornosti pa ostajajo naši kupci. Izhajamo iz njihovih potreb in pričakovanj ter ustvarjamo nove rešitve, za katere jih bomo še navdušili,« sklene Zdenka Pečnik Kočevar.