»Sklicujoč se na to, da dogodki kratijo njihov mir in tišino (četudi gre za izvedbo pri normalni jakosti zvoka in ob sprejemljivih urah), nekaj stanovalcev venomer oddaja pritožbe na prijave in s tem podaljšuje in celo ustavlja celotni postopek,« pravijo pri DNŠ. Zato si organizatorji dogodkov želijo doseči poenostavljen postopek prijave dogodka in preprečiti, da se z neupravičenimi pritožbami ovira postopke. Tako bi po mnenju DNŠ zagotovo spodbudili prireditelje k izvedbi še več dogodkov, »kar bi prineslo živahnejše mesto in prijetnejše vzdušje za vse«. S to problematiko se je avgusta lani na dveh sejah ukvarjal tudi občinski svet.