Območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto v Kranju naj bi v prihodnjih letih dobilo povsem novo podobo. Tam naj bi namreč zgradili velik poslovno-stanovanjski kompleks, ki bo pretežno namenjen zdravstveno-storitveni dejavnosti za potrebe zavodov Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) in Gorenjske lekarne ter v manjšem delu stanovanjem. Kranjski mestni svet je ta teden v drugi obravnavi potrdil odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt Severna vrata, ki obravnava urejanje omenjenega območja. »To bo res velika pridobitev za Kranj, saj bo zagotavljala lep vhod v mesto, pa tudi zadovoljevala potrebe zdravstva v Kranju in na Gorenjskem,« meni kranjski župan Matjaž Rakovec.

Graditi bi začeli prihodnje leto avgusta

Kranjska občina in OZG bosta, kot pravi Rakovec, zagotovila sredstva za nakup zemljišča in izgradnjo prostorov za OZG oziroma tudi dodaten denar, če bo možno projekt prijaviti za sofinanciranje z državnimi ali evropskimi sredstvi. »Edini vložek MO Kranj je zemljišče. Preostalo vrednost naložbe, kamor sodijo projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnja kompleksa ter obveznost financiranja projekta, pa bi financiral izbrani zasebni partner,« pravi župan. Kot ocenjujejo na MO Kranj, naj bi vrednost projekta z vštetim DDV znašala okoli 21,1 milijonov evrov, brez omenjenega davka pa naj bi bila naložba vredna 18 milijonov evrov. »Zasebni investitor bo glede na zastavljeno finančno konstrukcijo moral zagotoviti skupaj okoli 15,4 milijone evrov neto, in sicer iz naslova kreditnega financiranja ter lastnih sredstev,« je zapisano v gradivu mestnih svetnikov.

Po tem, ko so svetniki projektu prižgali zeleno luč, so omogočili pripravo razpisa javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega bo lahko MO Kranj izbrala zasebnega investitorja za izvedbo projekta. »Predvidevamo, da bi zasebnega partnerja lahko izbrali do konca letošnjega oktobra. Po načrtih naj bi se gradnja Severnih vrat začela avgusta 2022, uporabno dovoljenje pa pridobilo leta 2025,« je napovedal župan Rakovec.

Trije stolpiči, nove ambulante

Severna vrata naj bi pravzaprav predstavljali trije stolpiči. V južnem bi imela prostore Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjske lekarne. V srednjem stolpiču naj bi bili prostori za druge poslovno-storitvene dejavnosti, prav tako v pritličju severnega stolpiča, preostanek katerega pa bi predstavljala stanovanja. Kot pojasnjuje gradivo mestnih svetnikov, se namreč Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki primarno in delno tudi sekundarno zdravstveno oskrbo opravlja v okviru Zdravstvenega doma Kranj, sooča s hudo prostorsko stisko. »Ima nujne potrebe po prostorih za ureditev razvojne ambulante, mentalno-higienskega centra, pedopsihiatrije, patronažne službe, prostorov za analitični del laboratorija, upravo…« našteva gradivo. S prostorsko stisko pa se, kot je zapisano, soočajo tudi v Gorenjskih lekarnah, kjer potrebujejo prostor za poslovne prostore lekarne ter upravo.

Kranjčane pa medtem skrbi, kako bo s parkirišči, saj urejanje območja obsega tudi zdajšnje parkirišče nasproti zdravstvenega doma in porodnišnice, ki ga mnogi iz bolj oddaljenih delov mesta ali od drugod uporabljajo za obisk ambulant in bolnišnice. »Zaradi gradnje Severnih vrat bo na lokaciji ukinjenih nekaj parkirišč, a jih bodo v bližini zagotovili najmanj toliko, kolikor se jih bo ukinilo. Nadomestnih lokacij je več, občanke in občani bodo o tem pravočasno obveščeni, poti do nadomestnih parkirišč bodo ustrezno označene,« pa zagotavljajo na MO Kranj. Rakovec pa je poudaril, da bo del projekta predvidoma tudi podzemna garaža.