Kot so še zapisali, je Podbregar z Univerzo v Mariboru zasnoval svoje sodelovanje že leta 1995 kot predavatelj. V nadaljnjih letih je gradil akademsko kariero prek nazivov docent, izredni profesor do rednega profesorja za področje varnostnih ved.

»Ima bogate vodstvene izkušnje z različnih položajev v gospodarstvu, javni upravi in Slovenski vojski, med drugim je bil svetovalec predsednika RS za nacionalno varnost. V svoji karieri je prejel številne nagrade, priznanja in odlikovanja. Ima čin generalpodpolkovnik Slovenske vojske in je nosilec odlikovanja zlati red za zasluge Republike Slovenije. Poslanstvo dekana fakultete vidi v razvoju pogojev za ustvarjalnost na znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem področju ter prispevku k nenehnemu zadovoljstvu vseh deležnikov, vključno z zunanjo javnostjo. Vizijo dekana pa v razvoju ugledne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne institucije, katere diplomanti so ali pa bodo iskani in spoštovani na trgu oziroma v okolju,« so še dodali na kranjski fakulteti za organizacijske vede.