Borovniška knjižnica dr. Marje Boršnik že vrsto let deluje v župnišču. Stavba je dotrajana, poleg tega jo od župnišča najemajo, zato je občina že pred časom začela iskati drugo lokacijo in jo pred meseci tudi našla. Takrat je sklenila dogovor za odkup stavbe, v kateri je delovala trgovina Jurček. Brez zapletov sicer ni šlo, kajti sprva vpleteni strani nista našli skupnega jezika glede cene – občina je ponujala 295.000 evrov, lastnika Jože in Slavka Jurček pa sta zahtevala 383.000 evrov, a so se na koncu dogovorili za ceno 350.000 evrov.

Tako je bil problem rešen, a se je na zadnji seji občinskega sveta pojavil nov. Preden bodo lahko preselili knjige in knjižnico odprli na novo lokaciji, bo treba stavbo temeljito prenoviti. Občinski svetniki so se strinjali, da novo knjižnico v Borovnici potrebujejo, prav tako z idejno zasnovo, ne pa tudi z višino investicije. Strošek obnove v višini dobrih 460.000 evrov se jim je zdel previsok, zato so zavrnili dokument identifikacije investicijskega projekta.

Svetniki potrdili nakup stavbe

»Na seji nam je uspelo izposlovati vsaj zeleno luč za nakup stavbe s pripadajočim zemljiščem v vrednosti 350.000 evrov,« pravi župan Bojan Čebela in dodaja, da so s projektantom pripravili novo investicijsko oceno, ki je za 20.000 evrov nižja. Kot pravi, so pri pregledu objekta ugotovili, da ta zahteva večje prilagoditve, kot je sprva predvidevala investicijska ocena. Vrednost gradbenih del z opremo in ureditvijo okolice bi po novem znašala okoli 440.000 evrov, k čemur je treba prišteti še 350.000 evrov za nakup stavbe, v katero se bo preselila knjižnica.

Župan pravi, da ima knjižnica veliko knjig (okrog 35.000 enot) in da znaša zaradi tega strošek opreme polovico gradbenih del. »Žal smo s počasnostjo odločanja in zapletenostjo postopka zamudili marčevski razpis ministrstva za kulturo, s katerim bi pokrili 40 odstotkov vlaganj v obnovo prostorov. Nova investicijska presoja bo obravnavana na naslednji seji občinskega sveta,« dodaja Čebela. Občinski svet se bo na naslednji seji sestal 14. aprila. aro