Cinkarna Celje je pri pripravi načrta za letos zaradi negotovih razmer v mednarodnem gospodarstvu in nihanja v povpraševanju ter pritiska na cene v industriji pigmenta titanovega dioksida načrtovala 10,55 milijona evrov čistega dobička. To glede na lansko leto, ko je dobiček znašal 18,95 milijona evrov, predstavlja 44-odstotni padec.

»Razmere v prvi četrtini leta 2021 zaradi tretjega vala pandemije covida-19 in počasnega napredovanja cepljenja v EU ostajajo negotove. Pričakujemo znatno povečano volatilnost tako na področju povpraševanja po izdelkih kot tudi na področju nabave surovin,« sta v obrazložitvi predloga o nižji dividendi zapisala uprava in nadzorni svet Cinkarne Celje.

Če bodo delničarji podprli dividende v višini 11 evrov na delnico, bo družba za njihovo izplačilo namenila 8,61 milijona evrov. Skupna vrednost dividendnega izplačila bi tako dosegla 45,5 odstotka ustvarjenega čistega dobička v lanskem letu. Preostanek bilančnega dobička v višini 7,9 milijona evrov bi medtem Cinkarna po predlogu prenesla v prihodnje leto.

Uprava: Ustrezen odziv na povečana tveganja

Uprava družbe z Alešem Skokom na čelu meni, da predlagana delitev bilančnega dobička na ustrezen način odraža poslovno uspešnost družbe, zagotavlja nadpovprečno dividendno donosnost v primerjavi z ostalimi družbami v panogi, hkrati pa predstavlja odgovoren odziv na povečana tveganja poslovanja v zvezi s pandemijo. »Predlog delitve bilančnega dobička prav tako pomaga graditi ustrezno višino kapitala podjetja, potrebnega za zagon novega cikla investicijske dejavnosti,« so še navedli.

V Cinkarni Celje imajo državni lastniki skupno več kot 45-odstotni delež (Modra zavarovalnica ima 20,17 odstotka in njen Kritni sklad PPS še 2,07 odstotka, DUTB ima 12,93 odstotka in SDH pa 11,50 odstotka delnic).