Vlada je na današnji seji podaljšala veljavnost ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence do 30. junija 2021, kar je enako kot je že storila za samozaposlene, družbenike poslovodje in kmete s sklepom vlade. Višina mesečnega temeljnega dohodka znaša 700 evrov na mesec, pogoj za pridobitev izredne pomoči pa je, da verski uslužbenci svoje dejavnosti ne morejo opravljati ali pa da jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Ukrep je bil s sklepom podaljšan do 31. marca. Zaradi epidemije je dejavnost verskih skupnosti še vedno omejena, od 1. aprila naprej pa prepovedana z ukrepi vlade.

Poleg tega je vlada izdala novelo uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za rast in delovna mesta. Uredba uvaja možnost oblikovanja »varnostne rezerve« pri izvajanju operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, katere cilje je zagotoviti 100-odstotno koriščenje vseh razpoložljivih sredstev in doseganje kazalnikov operativnega programa. Realizacija upravičenih stroškov potrjenih projektov in programov je lahko namreč nižja od načrtovane. Z uredbo se skrajšuje tudi rok za pregled vlog in izdajo odločitev o podpori za javne razpise, projekte oziroma programe. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politik mora vlogo ministrstva po novem potrditi v roku 15 dni od prejema popolne vloge.

Soglasje za vpis v magistrske študijske programe

Vlada je dala tudi soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici, Nove univerze, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2021/2022. Koncesioniranim študijskim programom je vlada dala soglasje samo k vpisnim mestom za redni študij. Za magistrske študijske programe druge stopnje je bilopredlaganih skupaj 12.849 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni magistrski študij, in sicer 10.715 mest za državljane Slovenije in državljane drugih držav članic EU ter 2134 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU.

Vlada je dala tudi soglasje k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2021/2022.

Ob tem pa je vlada sprejela tudi program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države. Program vsebuje dogodke, ki so jih poslali člani častnega odbora za počastitev 30. obletnice, člani koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, ministrstva, ter drugi organi vlade, državni organi, organizacije, združenja, društva in lokalne skupnosti. Program obeležitev, vključno z možnimi spremembami in dopolnitvami, bo javnosti na voljo na spletišču vlade, izdana pa bo tudi publikacija. Za izvedbo dogodkov je vlada zadolžila ministrstva in druge organe v okviru vlade, ki morajo tudi zagotoviti finančna sredstva za izvedbo teh dogodkov.

Harej državni sekretar na kmetijskem ministrstvu

Vlada je za državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala Antona Hareja - z delom bo začel s 6. aprilom. Harej je po navedbah vlade univerzitetni diplomirani politolog z bogatimi strokovnimi kompetencami s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike in je trenutno zaposlen kot sekretar v kabinetu vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Harej je drugi državni sekretar na kmetijskem ministru, na to mesto je bil namreč v začetku meseca imenovan Aleš Irgolič, sicer magister agrarne ekonomije, ki je bil od leta 2005 zaposlen na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Miho Močnika je imenovala za generalnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za dobo petih let, in sicer od 20. aprila 2021 do 19. aprila 2026, Andreja Špengo pa za generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje za dobo petih let, in sicer od 2. aprila 2021 do 1. aprila 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Igor Prodnik bo z 12. aprilom postal vršilec dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za kulturo, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za 6 mesecev.

Vlada je imenovala tudi vršilce dolžnosti generalnih direktorjev treh direktoratov na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Matjaž Vede bo s 1. aprilom ponovno imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za logistiko in nabavo, Nataša Potočnik za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za migracije, Urška Židan pa za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za upravne notranje zadev. Vsi trije bodo svoje funkcije opravljali do imenovanja generalnih direktorjev po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, in sicer najdlje do 30. septembra 2021.

Ob tem je vlada sprejela sklep, s katerim DZ predlaga, da v strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor imenuje Andreja Zupančiča, Petra Papeža in Aleksandra Volaša. Člani strokovnega sveta bi bili imenovani za šest let, in sicer od 9. junija 2021 do 8. junija 2027. Trenutno strokovni svet agencije šteje štiri člane, od katerih dvema poteče mandat 8. junija.

Novi predstavniki sveta vlade za mladino

Zaradi imenovanja novih predstavnikov ter namestnikov vlade, Dijaške organizacije Slovenije in Mladinskega sveta Slovenije, je vlada sprejela tudi sklep o razrešitvi in imenovanju članov sveta vlade za mladino. Z 10. septembrom 2020 so v svetu razrešeni nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in njen tedanji namestnik državni sekretar Jože Podgoršek, nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar in namestnica državna sekretarka Jerneja Farkaš Lainščak, predstavnica Dijaške organizacije Slovenije Lucija Karnelutti in predstavnik Mladinskega sveta Slovenije Jaka Matičič.

V svet vlade za mladino pa se za obdobje do 12. oktobra 2021 s strani vlade imenujejo kmetijski minister Podgoršek in kot namestnik državni sekretar Aleš Irgolič, minister za zdravje Janez Poklukar in kot namestnica državna sekretarka Alenka Forte. S strani mladinskih organizacij in združenj se imenujeta Maja Kalin, predstavnica Dijaške organizacije Slovenije, in Anton Žan Uran, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije.

Ob tem je vlada sprejela sklep o prenehanju veljavnosti imenovanja častnega konzula RS v Calgaryju Alana Leeja Rossa, ki je za razrešitev zaprosil sam in ministrstvo obvestil, da petletnega mandata, ki se mu izteka, ne želi podaljšati. Prav tako je sprejela sklep o prenehanju veljavnosti imenovanja častne konzulke RS v Caloundri v Avstraliji. Častna konzulka Nevenka Golc-Clarke je zaprosila za razrešitev iz osebnih razlogov.