Na nepozidanem zemljišču ob Deosovem Centru starejših Črnuče na Cesti Ceneta Štuparja je lastnik v preteklih tednih odstranil drevesa in grmovje. Zemljišče, ki ga obkrožajo dom za starejše, tamkajšnji bajer, Cesta Ceneta Štuparja in Pot v Hrastovec, je tudi že večinoma ograjeno.

Toda sama gradnja se, kot kaže, še ne bo začela tako kmalu, saj so nam na ljubljanski upravni enoti povedali, da za zemljišče, veliko 20.500 kvadratnih metrov, niso izdali gradbenega dovoljenja. Zemljišče je po ljubljanskem občinskem prostorskem načrtu zazidljivo, in sicer je namenjeno gradnji pretežno večstanovanjskih stavb.

Imosu gradnjo preprečil stečaj

Občinski podrobni prostorski načrti za to območje je mestni svet sprejel že leta 2009, ko je gradnjo stanovanjske soseske Črnuški bajer tukaj načrtovala družba Imos. Imos je nameraval zgraditi okoli 250 stanovanj, pri čemer bi jih bilo 30 oskrbovanih, torej namenjenih starejšim, v soseski pa je bil predviden tudi vrtec z dvema oddelkoma. Investitor je sosesko zasnoval z desetimi večstanovanjskimi objekti, pod katerimi bi bili dve podzemni etažni, namenjeni predvsem parkiranju. Po načrtih Imosa iz leta 2012 bi gradnja soseske Črnuški bajer potekala v dveh fazah, ki bi bili zaključeni v letu 2015.

Medtem ko se na gradbenem področju stvari na zemljišču niso premaknile, se je več dogajalo z njegovim lastništvom. Imos je zabredel v finančne težave in konec leta 2014 končal v stečaju, neuresničen črnuški projekt pa v stečajni masi. Januarja 2017 sta zemljišče v stečajnem postopku Imosa kupili družbi E-solventa in Monea. Zanj sta odšteli 4,105 milijona evrov oziroma 5000 evrov več od izhodiščne cene. Velja omeniti, v stečajnem postopku je bila likvidacijska vrednost zemljišča ocenjena na nekaj manj kot 5,5 milijona evrov.

Kupca sta marca 2017 ustanovila družbo Črnuški bajer 1 in nanjo prenesla lastništvo nepremičnin. Konec lanskega leta je bilo zemljišče ob Črnuškem bajerju prodano družbi ZL Living, ki je bila ustanovljena konec avgusta lani. Po podatkih Ajpesa jo vodi direktor Dejan Đorđević, njen edini družbenik pa je podjetje Centauro holdings, ki ima sedež v Luksemburgu. V kontakt z Đorđevićem nam ni uspelo priti, saj družba ZL Living razen naslova, ki je v poslovni stavbi na Cesti v Mestni log, nima javno dostopnih kontaktnih podatkov.

Iz registra dejanskih lastnikov pri Ajpesu pa je razvidno, da je dejanski lastnik Ahmed Hamdani iz londonske družbe Zetland Capital. Dejanski lastnik v Ajpesovem registru je »fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali ga nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija«. Omenjeni register je Ajpes začel voditi leta 2017 z namenom »zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma«.