Sklad za pravičen prehod je namenjen tistim evropskim regijam, ki so še vedno odvisne od fosilnih goriv, in regijam z industrijskimi obrati z visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. Slovenija je najprej med upravičene regije uvrstila dve premogovni regiji, to sta Zasavje in Savinjsko-Šaleška regija, v nadaljevanju pa naročila študijo preverjanja upravičenosti še za Koroško, Goriško in Gorenjsko.

Koroški župani so se decembra lani v okviru seje sveta regije seznanili s študijo vključitve Koroške v sklad za pravičen razvoj, ki je pokazala, da je regija upravičena za naslavljanje ukrepov in ciljev iz tega sklada. Zato jih je presenetila sicer neuradna informacija, da naj bi vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma država za vse tri dodatne regije sprejela odločitev, da se jih ne vključi med regije, ki bi lahko v prihodnje črpale sredstva omenjenega sklada.

Zaman čakali ministra Černača

Potem ko so že pred mesecem dni izrazili zaskrbljenost tako glede uresničevanja aktualnega dogovora za razvoj regije kot tudi glede načrtovanja prihodnjega regionalnega razvoja, so koroški župani na današnji seji sveta regije v Črni na Koroškem zaman pričakovali predstavnike vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma pristojnega ministra Zvonka Černača.

V zvezi s tem je direktorica Regionalne razvojne agencije za Koroško Karmen Sonjak ponovno opozorila na pomanjkanje informacij, potrebnih za načrtovanje prihodnjega regionalnega razvoja, enako tudi posamezni župani. Med drugim je župan Občine Prevalje Matic Tasič dejal, da od države nikakor ne dobijo informacij, ki jih želijo in potrebujejo v zvezi s pripravo nekaterih projektov v občini.

»Tudi v prihodnji finančni perspektivi si želimo dogovor za razvoj regij, ki se nam je zdel ustrezen instrument, in hkrati želimo, da minister Černač pride do nas ali da se posvetujemo prek zooma, da povemo, da želimo od vlade, da uresniči tisto, kar nam je na Brdu ponudila. Torej to, da bodo za prihodnjo finančno perspektivo upoštevani predlogi občin,« je povzela predsedujoča Svetu koroške regije, županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak.