Pri najmlajših učencih se poznajo dolgoročne posledice učenja prek spleta. Bralna pismenost v zadnjem obdobju ni le mirovala, pač pa je pri številnih nazadovala, je pokazala anketa, v kateri so sodelovali pedagoški delavci. Kar 72 odstotkov jih je ocenilo, da je bralna pismenost v primerjavi s prejšnjimi leti slabša, 14 odstotkov, da je veliko slabša. Prvošolčki bodo morali delo zadnjih mesecev nadomestiti, pri tem pa jim lahko ob vrnitvi v šolske klopi pomaga prav mobilna aplikacija Kobi TO! z brezplačnimi vsebinami, ki najmlajšim pomagajo pri usvojitvi nujno potrebnega bralnega znanja in postavitvi trdnih temeljev za nadaljnje učenje.

Še posebno za otroke z disleksijo

Kobi TO!, ki je namenjen vsem otrokom, še posebno tistim z disleksijo, je mogoče naložiti kot aplikacijo na mobilni telefon ali tablico ali pa do njega dostopati z računalnikom. Za branje mora otrok brez odlašanja in napak prepoznavati črke in jih med sabo bliskovito povezovati. Veliko otrokom povzroča preglavice avtomatizacija prepoznavanja oblik, ki so si med sabo zelo podobne. Zato aplikacija s pametnimi algoritmi črno-belo besedilo z obarvanjem posameznih črk spremeni v najbolj berljivo kombinacijo črk, zlogov in besed, kar pomaga možganom lažje in hitreje razlikovati med njimi. Bralni okvirček odstrani vse motnje ter zagotovi, da ostaneta pogled in misel pri pravi besedi, kar najboljšo berljivost pa aplikacija doseže s spreminjanjem velikosti črk in višine vrstic, s čimer se besedilo popolnoma prilagodi otrokovim potrebam.

»V zadnjem letu in pol smo ogromno časa namenili študiju ameriških raziskav o učenju in poučevanju branja ter prišli do vrste pomembnih ugotovitev, ki se nanašajo tudi na slovenski jezik,« pove Ursula Lavrenčič, vodja projekta Kobi in strokovnjakinja na področju opismenjevanja. »Raziskave potrjujejo, da je natančno dekodiranje osnova za kasnejše tekoče branje. Kadar otroci te veščine ne usvojijo dobro, se zatekajo k neučinkovitim strategijam, kot je ugibanje besed iz konteksta ali ugibanje glede na prvi glas.« Aplikacija omogoča tiskanje bralnih listov, ki so jih delili tudi učiteljem in staršem, in vadbo v papirni obliki. Kot poudarjajo, gre posebna zahvala učiteljici, predavateljici in avtorici mnogih učbenikov Mariji Pisk, ki je prispevala bralne liste in jim pomagala s svojimi nasveti, svoje navihane pesmice pa je prispevala slovenska naj učiteljica Nina Jelen.

Ponatis prve izdaje čitank Kobi

Decembra je izšla prva izdaja čitank Kobi – knjižic, prilagojenih otrokom s težavami pri učenju branja. Ker so bile v dveh mesecih razprodane, so se v podjetju odločili za ponatis, ki ga pričakujejo prav te dni. Čitanke so knjige s klasičnimi slovenskimi pripovedmi, kot sta Zimska povestica Josipa Vandota in povest o Petru Klepcu. Vsebujejo obarvane črke po metodi Kobi, otroci pa jih ilustrirajo sami ter s pomočjo lastnih ilustracij razvijajo bralno razumevanje. Zadnjo stran čitanke krasi diploma za prebrano knjigo, ki poskrbi, da zgodba mladim bralcem ostane v lepem spominu.