Medvoška občina se je odločila, da bo v letošnjem in prihodnjem letu prvič izvedla participativni proračun, s čimer se bo število občin, ki so vsaj enkrat na tak način v odločanje vključile prebivalke in prebivalce, povečalo na 27. V Medvodah bodo letos temu namenili 100.000, prihodnje leto pa 200.000 evrov.

V Medvodah so izvedbo participativnega proračuna poimenovali Sodeluje in glasuj!, potekal pa bo od sedmega aprila letos do konca leta 2022. Občina je projekt razdelila na enajst območij (Polhograjci 1, KS Medvode center, KS Pirniče, Preska, KS Senica, KS Seničica - Golo Brdo, KS Smlednik, KS Sora, KS Vaše - Goričane, KS Zbilje in Polhograjci 2). Za posamezna območja bo namenila različno vsoto denarja. Ta bo nihala od 11.000 evrov za KS Zbilje do 51.000 evrov za KS Pirniče, medtem ko bodo ljudje lahko predlagali projekte, vredne od 3000 do 20.000 evrov. Sodelovali bodo lahko vsi občanke in občani, stari vsaj 15 let.

Glasovanje bo junija

Izbor projektov bo potekal v več fazah. V prvi, ki bo trajala med sedmim aprilom in sedmim majem, bodo izbirali predloge in organizirali predstavitvene delavnice, poskrbeli pa bodo tudi za promocijo. »Načrtujemo izvedbo predstavitvenih delavnic, kjer bomo občanom predstavili projekt in osnovne usmeritve za čim kakovostnejšo pripravo projektov. V prihodnjih dneh se bomo odločili, ali bodo delavnice potekale v živo ali prek spleta, odvisno od ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa,« je razložil vodja projekta Matej Osolnik in dodal, da bodo o predlogih med 14. in 20. junijem občanke in občani lahko glasovali prek spletne strani, na kateri bodo že prej objavili tudi predloge. Na tak način bodo izbrali projekte, ki pa bodo morali biti skladni vsaj z eno od nalog občine z različnih področij. Nad celotnim procesom bo bedela komisija, sestavljena iz treh predstavnikov občinske uprave in dveh občinskega sveta.

Osolnik pravi, da si občina želi, da bi prebivalci z občinsko upravo aktivno sodelovali tudi pri izvedbi projektov. Ta faza bo na vrsto prišla v drugi polovici letošnjega leta in prihodnje leto. Ker bodo v Medvodah participativni proračun izpeljali prvič, bodo na podlagi izkušenj, ki jih bodo pridobili v procesu izbire projektov, v prihodnje morda prilagodili model. »Participativni proračun je namenjen predvsem finančno manj zahtevnim investicijam in projektom, ki pa lahko pomembno izboljšajo kakovost bivanja. Po izkušnjah drugih občin se največ projektov dotika urejanja javnih površin, otroških in športnih igrišč, turizma in kulturne dediščine, manjšim komunalnim ureditvam in različnim inovativnim projektom,« pravi Osolnik.