Na eni od industrijskih lokacij so se po koncu zaprtja zaradi virusa covid-19 zaposleni vrnili na delovno mesto, kjer jih je pričakalo nekaj sprememb. S senzorji ali oznakami RFID so v podjetju preverjali, ali si zaposleni redno umivajo roke. Računalniški vid je preverjal, ali zaposleni nosijo maske, zvočnike pa so uporabili za opozarjanje ljudi na kršitve protokola. Te vedenjske podatke so podjetja zbirala in analizirala, da bi vplivala na vedenje ljudi na delovnem mestu. Tako imenovani internet vedenja zbira in uporablja takšne podatke za spodbujanje želenega obnašanja.

Omenjeni scenarij bo v prihodnjih letih postajal običajna praksa, »način, kako se stvari delajo pri nas«. Vodilno podjetje za opravljanje raziskav Gartner ga prepoznava med glavnimi tehnološkimi trendi za leto 2021. Med drugimi devetimi so tudi hiperavtomatizacija procesov, inženiring umetne inteligence in tehnologija inteligentnega poslovnega podjetja za sestavljanje, ki v sodobni ekonomiji postaja zanimiva z vidika hitrega prilagajanja in preurejanja glede na trenutno situacijo.

Hitro odzivanje na posledice v izogib neučinkovitosti procesov

»Ko organizacije razvijajo digitalno poslovno strategijo, da bi pospešile digitalno preobrazbo, morajo biti gibčne in hitro sprejemati poslovne odločitve na podlagi trenutno dostopnih podatkov. Dejavniki uspeha so enostaven dostop do informacij, oblikovanje vpogledov oziroma uvidov iz informacij ter sposobnost hitrega odzivanja. To vnaša v organizacijo večjo avtonomijo in demokratizacijo ter omogoči, da se deli podjetja, ki bi jih sicer zajeli neučinkoviti procesi, odzivajo hitro,« o neizogibnem procesu digitalizacije pravi Mateja Čampa, predsednica Združenja za ravnanje s storitvami IT itSMF.

Omenjeno društvo v sodelovanju s Slovenskim združenjem za projektni management tudi letos pripravlja osrednjo regijsko konferenco s pomenljivim naslovom Skupaj do odličnosti. Strokovnjaki že vrsto let poudarjajo pomen projektnega vodenja in upravljanja storitev IT, ki se izvajajo po uvedbi digitalnih rešitev v podjetjih. Letos še posebej poudarjajo, da je v porastu izvajanje projektnega dela znotraj operativnega delovanja podjetja. »Razlog je v visoki dinamiki sprememb v okolju in znotraj organizacij. Zato je usklajeno delovanje strokovnjakov IT in projektnih timov vitalno, saj odstranjuje trenja v motorjih rasti,« pojasnjuje Mira Grabeljšek iz Združenja za projektni management PMI Slovenija.