Osrednja pozornost na letošnji konferenci je bila namenjena sobivanju s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, pri čemer sta Inženirska zbornica Slovenije in Zavod za gradbeništvo pripravila tudi promocijski video o znanju in prizadevanjih stroke za zaščito in varovanje stavb in človeških življenj. Inženirji s filmom opozarjajo na ranljivost starejšega stavbnega fonda v Sloveniji, pri čemer želijo spodbuditi zanimanje lastnikov zasebnih in javnih nepremičnin za potresno odpornost stavb, za kar so pooblaščeni inženirji usposobljeni in pripravljeni. Nastali video spodbuja iskanje sistemskih in strokovnih rešitev ter podpira usmeritve resornega ministrstva.

»Digitalna izvedba Slovenskega inženirskega dne 2021 nakazuje na pospešeno digitalizacijo delovanja zbornice in še bolj na digitalizacijo procesov graditve.« Inženirska stroka ponuja varnost in znanje za sobivanje z naravnimi nesrečami, podnebnimi spremembami, v zadnjem času pa tudi z epidemijo korona virusa,« je poudaril predsednik Inženirske zbornice Slovenije, Črtomir Remec. Predsednik Inženirske akademije Slovenije Marko Pleško pa je poudaril vlogo in pomen digitalizacije za inženirsko stroko ter širše. Obenem je izpostavil tudi vrednost informacij, pomen monetizacije strokovnih znanj in sledenje poslanstvu inženirske stroke.

Zbrane je sicer nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Predstavil je načrte in prizadevanja vlade za upravljanje tveganj ob potresih in drugih naravnih nesrečah ter aktivnosti za povečevanje potresne odpornosti celotnega stavbnega fonda v Sloveniji, za katere si v zadnjem letu dni aktivno prizadeva tudi Inženirska zbornica Slovenije.

Vabljeni k ogledu.

Več informacij o Slovenskem inženirskem dnevu 2021 je na voljo na spletni strani www.izs.si