Župan občine Komenda Stanislav Poglajen je na seji občinskega sveta 18. februarja napovedal odstop zaradi visoke odškodnine, ki jo je občina morala plačati družbi Palmarium. Poglajen ni odstopil nemudoma s pojasnilom, da bo najprej imenoval podžupana, ki bi vodil občino do volitev novega župana.

A na včerajšnji izredni seji je obrnil ploščo. Svetnikom se je opravičil, ker jih na sejah ni uradno obveščal o postopkih v zvezi s Palmariumom, ki so se končali s plačilom 800.000 evrov odškodnine. Ravno pomanjkljivo informiranje so mu svetniki najbolj zamerili, saj so prvo informacijo o tej zadevi dobili sredi lanskega decembra.

Nato pa je Poglajen dodal, da po tehtnem premisleku vendarle ne bo odstopil. Pojasnil je, da bo imenoval dva podžupana (katera, včeraj ni želel razkriti) in da nato občine ne bo več vodil kot poklicni, temveč kot nepoklicni župan. Da si Poglajen utegne premisliti glede odstopa, je nakazal že prejšnji teden, ko je v pisni obrazložitvi zadeve Palmarium zapisal, da je bil pred napovedjo odstopa pod velikim pritiskom in da bo o tem še enkrat premislil.

Svetniki pri točki dnevnega reda o županovem odstopu niso imeli možnosti javno razpravljati. Svetnica LMŠ Mojca Šraj je župana sicer želela vprašati, »kako bo sodeloval z občinskim svetom, če nima naše zaupnice«. Samostojni svetnik Roman Dobnikar prav tako meni, da bo sodelovanje občinskega sveta z županom po vsem, kar se je zgodilo, težavno. Poglajen na drugi strani še vedno upa, da ima zadostno podporo svetnikov, sicer – priznava tudi on – bo težko delati v dobro občine.

Pred občino Komenda pa so turbulentni časi. Plačilo skoraj milijonske odškodnine namreč ni nič v primerjavi z grožnjo izvršbe inšpektorata za okolje in prostor, ki nad Komendo visi zaradi odlagališča inertnih odpadkov Suhadole. Ker občina do konca leta 2020 ni odstranila odpadkov, bo to zdaj naročil inšpektorat. Stroške, ki so ocenjeni na več kot 10 milijonov evrov, pa bo bo nato izterjal od občine. vbr