Med osrednjimi surovinami je nafta s skoraj 30-odstotnim letošnjim donosom najbolj donosna surovina, predvsem na račun pričakovanega povečanja globalnega povpraševanja, še posebej v drugi polovici leta, in na drugi strani omejevanja količine proizvodnje v OPEC+ zaradi globalne epidemiološke situacije. Cene nafte nadaljujejo svojo rast in so v zadnjem tednu dni pridobile pet odstotkov. Cene nafte WTI se gibljejo pri 61,6 dolarja za sodček, cene nafte brent pa pri 64,7 dolarja za sodček.

Prejšnjo sredo je predsednik Feda Jerome Powell v pričevanju v predstavniškem domu ZDA poudaril, da ima ameriško gospodarstvo še dolgo pot do okrevanja, zlasti na trgu dela. Ob tem je skušal omiliti strahove pred grožnjo visoke inflacije glede na povpraševanje v ekonomiji in nakazal trenutno nepripravljenost ameriške centralne banke, da zviša obrestne mere, kar je povzročilo, da je tečaj evra v primerjavi z dolarjem prejšnjo sredo pridobil 0,5 odstotka. Tečaj se zdaj giblje nad ravnjo 1,20 dolarja za evro in se bo, v kolikor bomo v ZDA priča višji rasti inflacije kot v območju evra, še povišal.

Na podlagi dobrega poslovnega izida Skupine NLB za preteklo leto so delnice NLB pridobile več kot 10 odstotkov. NLB Skupina je sicer po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 268,9 milijona evrov čistega dobička. Predhodni nerevidirani finančni rezultati NLB Skupine kažejo, da je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno, saj so se glavni prihodki iz posojil in poslov z nadomestili in provizijami hitro vrnili na raven pred pandemijo. Rezultati Skupine so pokazali trdnost in odpornost trajnostnega poslovnega modela, vključno z dobrimi merili za prevzemanje tveganj med gospodarskimi cikli. Skupni čisti prihodki iz poslovanja NLB Skupine so znašali 504,5 milijona evrov, kar predstavlja zmerno 2-odstotno zmanjšanje glede na enako obdobje lani (2019: 517,2 milijona evrov). Prevzem beograjske Komercijalne banke konec decembra 2020 je k bilanci stanja Skupine dodal 4,3 milijarde evrov, tako da skupna bilančna vsota NLB Skupine znaša že skoraj 20 milijard evrov (19,6 milijarde evrov). Zaključek tega procesa je bil še en zelo pomemben mejnik v strategiji Skupine, s katero namerava postati vodilna finančna institucija, ki se osredotoča na našo domačo regijo – jugovzhodno Evropo – in ima tudi sedež v njej. Sicer pa delniški trgi letos glede na visoko likvidnost v globalnem finančnem sistemu, ležarine, negativne obrestne mere in pričakovano visoko gospodarsko rast v letu 2021 na splošno ostajajo zelo zanimivi.