Mestna občina Ljubljana bo letos prenavljala Hribarjevo nabrežje na odseku med Zlato ladjico in Dvornim trgom, Židovsko ulico do Židovske steze ter Jurčičev trg. Skupaj z občino bosta na teh delih komunalno infrastrukturo obnavljali tudi javni podjetji Voka Snaga in Energetika Ljubljana. Voka Snaga bo po Židovski ulici ter na Jurčičevem trgu prenavljala kanalizacijo, Energetika pa bo obnovila plinovod v Židovski ulici, in sicer na odseku med Židovsko stezo ter Jurčičevim trgom.

V letošnjem že rebalansiranem proračunu je vrednost tega projekta ocenjena na 1,26 milijona evrov. Letos predvidenih 802.500 evrov pa naj bi občina porabila za investicijsko-vzdrževalna dela, za investicijski nadzor in inženirske storitve ureditve mestnega prostora v okolici Zlate ladjice, Jurčičevega trga in Židovske steze, ki predstavlja prvo fazo projekta. V drugi fazi bo nato sledila še prenova dela nabrežja.

Iz dokumentacije, ki jo je občina objavila z javnim naročilom za izbor izvajalca prenove, je razvidno, da bo izbrani izvajalec na območju med Novim trgom in stavbo Zlate ladjice moral ob četverici obstoječih platan zasaditi še štiri nove. Te bodo morale biti enako velike in razvejane kot že rastoče platane, le najbolj spodnje veje njihovih krošenj bodo morale biti za 50 centimetrov višje kot pri obstoječih platanah, zahteva občina. Skupaj s starimi platanami naj bi nove tvorile neke vrste dvorano pod krošnjami. Izbrani izvajalec bo pri Čevljarskem mostu moral zasaditi še eno povešavo vrbo.

Na območju med Novim trgom in začetkom Hribarjevega nabrežja bo izvajalec moral prenoviti tlakovce. Te bo treba prenoviti tudi na delu pred Čevljarskim mostom in na Jurčičevem trgu. Tamkajšnji vzorec romba »je danes zasilen, zaradi kasnejših prelaganj vzorec ni več natančen, granitni profili so poškodovani, polnilo pa vegasto položeno«, je stanje tlaka Jurčičevega trga opisala občina. Na odseku Hribarjevega nabrežja do Dvornega trga bo izvajalec moral zgolj zamenjati poškodovane tlakovce iz peščenjaka in umetnega kamna ter druge morebiti dotrajane elemente ureditve. Za vsa naročena dela bo imel izbrani izvajalec 14 mesecev časa, da zaključi gradnjo.

Spomnimo, prenova tega dela Ljubljane prihaja na vrsto potem, ko je družba Mestni pristan temeljito in celovito prenovila stavbo Zlate ladjice. V njej ureja hotel s predvidoma štirimi zvezdicami, restavracijo in bar.