Prvi razpis mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 evrov. Kandidirajo lahko mikro in mala inovativna podjetja, ki so starejša od 12 mesecev in mlajša od pet let, imajo dokončan razvoj produkta oziroma storitve ter so ga že preizkusili pri prvih strankah, imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model ter že ustvarjajo prve prihodke od prodaje.

Podpora za okoli dvajset podjetij

Letos je v okviru razpisa na voljo 1,5 milijona evrov za podporo okoli 20 podjetij. Prijave za prvo odpiranje zbirajo do 31. marca, za drugo odpiranje pa do 1. oktobra. Podjetja lahko pred prijavo pridobijo do 40 točk v predselekcijskem postopku, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, v okviru t. i. demo dneva, kjer poslovni model in produkt oz. storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. V predselekcijski postopek se lahko na spletni strani prijave.startup.si prijavijo do 12. marca.

Soinvestiranje z zasebnimi investitorji

Prek drugega razpisa je na voljo soinvestiranje z zasebnimi investitorji, pri katerem sklad skupaj z neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali s korporacijami). V tem primeru podjetniški sklad neposredno vloži lastniški delež v podjetje v višini od 100.000 do 600.000 evrov, pod enakimi pogoji pa enak vložek zagotovi tudi neodvisni zasebni investitor. Inovativno mlado podjetje lahko pridobi do 1,2 milijona evrov javnih sredstev. Letos je v okviru razpisa na voljo 1,3 milijona evrov za podporo okoli pet podjetij. V primeru večjega povpraševanje se znesek lahko poviša. Roki za prijavo so 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december letos.