Tudi včerajšnja seja ljubljanskega mestnega sveta ni minila brez razprave o izpraznitvi prostorov nekdanje tovarne Rog. Te so se na ljubljanski mestni občini lotili 19. januarja, ko so zjutraj na območje ob Trubarjevi cesti poslali gradbince v spremstvu varnostnikov, kasneje pa je zaradi nasprotovanja nekaterih uporabnikov Avtonomne tovarne (AT) Rog posredovala tudi policija. Ljubljanski mestni svetniki iz svetniškega kluba Levica predstavnikom ljubljanske občine z županom Zoranom Jankovićem na čelu očitajo, da obstaja sum, da Rog ob prihodu gradbincev in varnostnikov vendarle ni bil prazen.

Odgovori občine skopi

Mestne svetnike Levice je zato med drugim zanimalo, kako so na občini ugotavljali, ali je Rog prazen ali ne, kakšna so bila tistega jutra občinska navodila varnostni službi in zakaj so v domnevno prazne prostore poslali varnostnike. Prav tako so na predstavnike mesta naslovili vprašanje, na podlagi katerih uradnih dokumentov je občina izpraznila območje. Od občine so zahtevali, da te dokumente pokaže v pisni obliki. »Uporabniki Roga dvomijo, da so bili postopki zakoniti,« je še enkrat poudarila mestna svetnica Levice Asta Vrečko.

Kljub številnim konkretnim vprašanjem so bili odgovori predstavnikov občine na včerajšnji seji skopi. Vodja občinskega oddelka za kulturo Mateja Demšič je poudarila, da so očitki o neustreznem ravnanju občine neutemeljeni in da so imeli za izpraznitev Roga vso ustrezno pravno podlago, saj da so kot lastnik Roga uveljavljali lastninsko pravico. Kot so namreč pojasnili na občini, so pravna podlaga za delovanje občine določbe stvarnopravnega zakonika, ki ureja lastninsko pravico in izgubo posesti.

Janković predvajal posnetke iz Roga

Obsežnejših odgovorov na vprašanja mestnih svetnikov predstavniki občine včeraj niso podali. Pojasnili so, da zadeve ne morejo komentirati, dokler na sodiščih potekajo sodni postopki. Enajst rogovcev se je namreč kmalu po 19. januarju obrnilo na sodišče, kjer kot posestniki zahtevajo sodno varstvo. Podobno potezo je osem rogovcev naredilo že poleti 2016, ko je občina prav tako na območje Roga poslala gradbince v spremstvu varnostnikov. Tudi takrat so pri uporabnikih AT Rog naleteli na odpor, rogovcem pa je na sodišču uspelo gradbena dela začasno ustaviti.

Na občini vztrajajo, da so bili prostori Roga »zapuščeni in izpraznjeni«. Že večkrat so pojasnili, da so jih o tem obvestili občani, dejansko stanje na terenu pa je nato preveril njihov pooblaščenec, ki je navedbe občanov potrdil. Zato so 19. januarja »vstopili v prostore nekdanje tovarne Rog, ugotovili, da so vse nepremičnine zapuščene, ponovno vzpostavili neposredno posest in jo zavarovali z varnostno službo, ki ima pogodbo z občino.« V dokaz, da so bili prostori Roga prazni, so na seji predvajali kratek posnetek, na katerem so gradbinci in varnostniki 19. januarja okoli 7.30 na praznem dvorišču Roga. Ob tem so svetnikom predvajali še posnetek prerekanja varnostnikov in rogovcev, ki so želeli vstopiti na območje nekdanje tovarne koles, ter napovednik občinskih načrtov preobrazbe dotrajanih objektov ob Trubarjevi cesti v novi Center Rog.

Eden od načrtov v sklopu projekta Center Rog je tudi sanacija galvane, kjer so še vedno nakopičene nevarne kemikalije. Kot je napovedal ljubljanski župan Janković, bo občina izvajalca sanacije izbrala danes.