Podjetje, ki po občutnem padcu naročil v prvi polovici lanskega leta spet posluje odlično, največ sredstev usmerja v obnovo Kulturnega doma Ljubno, ki se je začela pred nekaj dnevi. Vsako leto del svoje dodane vrednosti nameni tudi Splošni bolnišnici Celje. Decembra so ji podarili napravo za avtonomno UVC-dezinfekcijo danskega proizvajalca UVD Robots ApS v vrednosti 50.000 evrov, ki ga v bolnišnici uporabljajo za dezinfekcijo prostorov kirurškega bloka. S tem želi podjetje pomagati k povečani varnosti osebja bolnišnice in bolnikov.

Odnos do okolja in družbe pomemben del poslovne politike

»Pomembno mesto v naši poslovni politiki zavzema naš odnos do okolja in družbe, kjer opravljamo svojo dejavnost,« pove Bogomir Strašek. »Že več kot deset let dosegamo visoko dodano vrednost na zaposlenega, ki je bistveno višja od slovenskega poprečja. Ta omogoča nam in vsem, ki z nami sodelujejo, trajni napredek in razvoj. Stalno povečujemo kakovost in učinkovitost našega dela in z izvirnimi rešitvami dosegamo vsako leto boljše rezultate. Smo dobro in globalno konkurenčno podjetje. To nam priznavajo naši kupci na globalnem trgu. Povečujemo ugled KLS v evropskem in svetovnem poslovnem okolju.«

Dragocena pomoč v boju z epidemijo

V. d. direktorja bolnišnice dr. Dragan Kovačić je v zahvali donatorjem poudaril pomen odziva skupnosti na epidemijo. Zdravstveni delavci so se v celoti posvetili svojemu delu in poslanstvu, na drugi strani so se aktivirali številni posamezniki in podjetja in priskočili na pomoč bolnišnici. »Donacija samohodnega UVD-robota je na eni strani dragocena pomoč v boju z epidemijo in priznanje za naše delo, na drugi pa dokaz o visoki družbeni odgovornosti donatorja.« Strokovni direktor bolnišnice mag. Franc Vindišar pa je dodal, da naprava predstavlja novejši pristop k dezinfekciji prostorov, ki prinaša dodano vrednost tako pri zagotavljanju varnosti pacientov kot tudi zaposlenih. Vse odkar je aparat v bolnišnici, ga veliko in s pridom uporabljajo in zmanjšujejo tveganje za prenos vseh vrst okužb.