Med drugim se je tako razkrilo, da je vrednost naročila 870 milijonov evrov, pogodba pa vključuje doslej neizkoriščeno možnost naročila dodatnih 100 milijonov odmerkov cepiva; AstraZeneca naj bi jih dostavila najkasneje do 1. julija 2021. Podjetja ne sme doleteti izguba zaradi dobave cepiva. Če bi stroški presegli načrtovanih 870 milijonov evrov, mora AstraZeneca o tem obvestiti komisijo. V primeru, da bi stroški za 20 odstotkov ali več presegli načrtovane, mora AstraZeneca to tudi dokazati. Malomarno počrnjeno besedilo ne razkriva, koliko odmerkov cepiva bi morala AstraZeneca dostaviti in do kdaj. Ti podatki so ostali skriti po naključju, številk namreč ni mogoče razbrati.

Vendar je kljub temu razvidno, da obstaja zelo dodelan sporazum o dobavljenih količinah za leto 2021 in posamezna četrtletja tega leta. Zdi se, da vsaj to podpira stališče evropske komisije v sporu z AstraZeneco, je poročal Spiegel. Podjetje namerava do konca marca dobaviti le 31 milijonov odmerkov namesto dogovorjenih 80 milijonov, z izgovorom, da pogodba ne vsebuje konkretne časovnice in količin. Komisija to odločno zanika: AstraZeneca ni obljubljala zgolj dostave točno določenih količin za dostavo ob določenem času. Je pa bilo pogodbeno dogovorjeno, iz katerih tovarn bo prišlo dobavljeno cepivo. tk