Nadzorni svet je namreč na razgovoru iz razpoložljivih podatkov v prijavi kandidata za člana uprave Darsa Tineta Svoljšaka soglasno ocenil, da njegove delovne izkušnje zadostujejo razpisnim pogojem. Glede očitka v nadaljevanju članka, da je državna revizijska komisija konec leta 2014 proti družbi Dars in, med drugimi, tudi Tinetu Svoljšaku vložila obdolžilni predlog na celjsko okrajno sodišče zaradi prekrška pri oddaji opravljanja avtovleke AMZS brez javnega razpisa, pa poudarjamo, da je sodišče predmetni postopek za sklenjeno pogodbo iz leta 2008 s sodbo višjega sodišča v Ljubljani iz novembra 2016 ustavilo in ugodilo pritožnikom.

Marjan Koler komuniciranje Darsa, d. d.