Predvideni znesek je približno polovica od minimalnih 120.000 evrov, ki bi bili potrebni, da bi radio ohranil sedanji obseg delovanja, produkcijo civilnodružbenih, kulturnih in izobraževalnih projektov ter v povprečju 17 ur živega študentskega programa posebnega pomena v študentskem in občem javnem interesu na dan, ki ga soustvarja več kot 200 honorarnih sodelavk in sodelavcev, sta v izjavi za javnost zapisala uprava in uredništvo RŠ.

V primeru razpolovljenega financiranja bi se obseg dejavnosti na RŠ v tekočem letu prepolovil, to pa bi pomenilo zmanjšano sposobnost za črpanje projektnih sredstev, ki omogočajo v povprečju od 60- do 80-odstotno sofinanciranje. Zato so sredstva ustanovitelja predpogoj za prijavo številnih domačih in mednarodnih projektov in tudi uspešno črpanje sredstev iz njih, navaja izjava.

Uprava in uredništvo RŠ ocenjujeta tudi, da bi to prepolovilo izvedbo rednega programa in programa izobraževanj, v okviru katerih na radiu že desetletja brezplačno izobražujejo špikerske, novinarske, tehnične in druge medijske kadre. Poleg tega bi bilo ogroženo črpanje največjega obsega sredstev za medijske vsebine pri ministrstvu za kulturo, ki je osrednji medijski razpis v državi. Okleščena bi bila tudi izvedba številnih drugih domačih in mednarodnih projektov, kot so Klubski maraton, mednarodni festival založništva Tresk in program nekomercialne glasbene izmenjave s številnimi evropskimi radijskimi postajami v okviru programa Ustvarjalna Evropa, piše v izjavi. Če je ŠOU s prvim finančnim načrtom, ki sicer ni bil sprejet, predvidel ničelno financiranje RŠ in s tem po mnenju vodstva RŠ izničenje in odprodajo radia, se je zdaj "vrnil k stari taktiki". Po oceni vodstva RŠ to vodi k finančnemu izčrpavanju oziroma postopnemu nižanju ustanoviteljskih sredstev za radio in za zagotavljanje študentskega javnega interesa. Kot so zapisali za primerjavo, je za administrativne stroške in plače zaposlenih na ŠOU predvidenih 257.000 evrov.

Poziv k ponovno javni seji

Predsedstvo ŠOU in študentski zbor so pozvali k ponovnemu premisleku glede študentskega javnega denarja. "Verjamemo, da se je po propadlem prvem proračunu ter pritiskih študentske in strokovne javnosti, ki je množično podprla Radio Študent, vsaj del poslank in poslancev študentskega zbora ŠOU zavedel družbeno potrjenega poslanstva Radia Študent. Nadejamo pa se, da bo tudi vodstvo ŠOU zmoglo prepoznati Radio Študent kot pomemben del študentskega javnega interesa na področju kulture in izobraževanja, kar lahko dokažejo zgolj z zagotovitvijo minimalnih sredstev, potrebnih za njegovo preživetje," še piše v izjavi.

Spletna seja študentskega zbora bo po podatkih RŠ v četrtek. Ker bo tokrat brez video prenosa v živo, so vodstvo ŠOU pozvali še, naj jo odpre "za študentsko in širšo javnost", ker je to po njihovi oceni "prvi korak k večji demokratičnosti in povrnitvi zaupanja javnosti v študentsko organiziranje pod okriljem ŠOU".