Kolerja je še kot člana uprave SDH v nadzorni svet Telekoma Slovenije v začetku novembra lani imenovalo sodišče. Sodišče je Kolerja ter Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja imenovalo za nadomestne člane do izvolitve nadzornikov na skupščini, potem ko so s funkcije odstopili Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič. Nadzorniki so Kolerja nato imenovali za predsednika nadzornega sveta.

SDH, ki upravlja 66,8-odstotni delež države in SDH v Telekomu, je v začetku decembra zahteval sklic skupščine družbe, na kateri bi delničarji odločali, da nadzorniki postanejo Koler, Aleksander Igličar, Marko Kerin in Radovan Cerjak ter da iz nadzornega sveta odpokličejo Igorja Rozmana.

Potem ko je Koler odstopil od kandidature, je SDH namesto njega v nadzorni svet predlagal Iztoka Černošo. Černoša je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, od 6. oktobra pa je direktor v družbi 2TDK, ki bdi nad projektom drugi tir Divača-Koper.

Koler je sicer odstopil z mesta člana uprave SDH, potem ko je nadzorni svet SDH v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH. Poleg Kolerja sta odstopila še član uprave SDH Boris Medica in član nadzornega sveta Igor Kržan.