»Raziskave kažejo, da si pri pisanju z roko več zapomnimo, oblikujemo več idej, razvijamo fine motorične spretnosti in ustvarjamo dobre medosebne odnose. S sporočili, napisanimi z roko, namreč izražamo več spoštovanja in naklonjenosti kot s tipkanimi sporočili,« je ob tem poudarila predsednica društva Marijana Jazbec.

Kot so zapisali v društvu Radi pišemo z roko, »strokovnjaki ugotavljajo, da naši možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju s tipkovnico. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu ohrani dlje časa.«

Letos v tednu pisanja z roko sodeluje več kot dvesto osnovnih in srednjih šol, domov za starejše, ljudskih univerz in knjižnic. V društvu vsako leto izberejo tri ugledne osebnosti, ki s svojimi rokopisi spodbujajo pisanje z roko. Letos so to zdravnik Erik Brecelj, režiserka Urša Menart in kolesar Tadej Pogačar. Slednji je v sporočilu ob tednu pisanja z roko zapisal, da sicer od srednje šole naprej bolj redko piše z roko, da pa se v zadnjem času veliko podpisuje na spominske kartice. Osrednja tema letošnjega dogodka je Pišemo pismo prijatelju.

Pripravila Živa Rokavec