Za žensko je najnevarnejši prostor še vedno njen dom, največjo nevarnost pa ji predstavlja tisti, ki ji je najbližje – partner ali nekdanji partner. V času epidemije, ko so skorajda vsi delali od doma in med štirimi stenami preživljali tudi preostanek dneva, je število primerov družinskega nasilja strmo naraslo. Vezanost na dom oziroma družino in nadzor nasilneža pa obenem otežujeta prijavo nasilja. V Društvu SOS telefon so zato napovedali, da bo od 1. januarja dalje njihova svetovalna linija za žrtve nasilja odprta 24 ur na dan, vse dni v tednu. Poklicati je treba na 080 11 55.

Več kot polovica žensk v Sloveniji je po dopolnjenem 15. letu starosti že doživela eno od oblik nasilja (fizično, psihično, spolno, ekonomsko), v 90 odstotkih pa je bil povzročitelj moški. Žrtve tovrstnega nasilja, po večini gre za ženske in otroke, se lahko obrnejo tudi na anonimni telefon policije 080 12 00, na številko 113, otrokom in mladostnikom v stiski je na številki 116 111 že 30 let na voljo tudi TOM telefon. Žrtve nasilja v družini ali intimnopartnerskem odnosu pomagajo še v Društvu za nenasilno komunikacijo (031 770 120 in 031 546 098). Svetovalna pomoč je brezplačna, žrtve lahko ostanejo anonimne. tak