V občini Ig so sprejeli proračun, ki za glavni investiciji v letu 2021 predvideva gradnjo kulturne dvorane in dokončanje kanalizacijskega omrežja. Z evropskimi sredstvi bo dokončan tudi interpretacijski center Na kolih. Občina bo imela predvidoma 8,6 milijona prihodkov in 10,5 milijona odhodkov. Kot pravi župan Janez Cimperman, je proračun uravnotežen, kajti minus prinašajo krediti, ki jih bodo najeli tudi za gradnjo kulturne dvorane.

Kulturno dvorano želijo zgraditi že nekaj časa, kot kaže, pa jim bo v letu 2021 vendarle uspelo. Uredili jo bodo v zgornjem nadstropju gasilskega doma, zgradili pa bodo tudi prizidek. Za ta namen je v proračunu predvidenih 920.000 evrov. »Več kot 50 let se ukvarjam z ljubiteljskim gledališčem, sem tudi Severjev nagrajenec in sem rekel, da bom najprej zgradil kulturno dvorano. Zdaj končujem svojo politično pot in dvorana bo očitno na vrsto prišla zadnja,« je povedal župan Iga Janez Cimperman in pojasnil, da je do zamude prišlo, ker je bilo treba najprej utrditi dovozno pot, ki pa ni bila vpisana v kataster. Če bo šlo vse po načrtih, jo bodo zgradili v letu 2021, h gasilskemu domu bodo zgradili tudi prizidek, imela pa bo 200 sedežev. »Bo zelo sodobno opremljena in ne bo namenjena le kulturi, ampak tudi občinskim zborom, kongresom… Gasilski dom je velik, v prvem nadstropju je veliko prostora, kajti že ko so ga gradili, so razmišljali, da bo tam kulturna dvorana,« je povedal župan.

Pomembna investicija bo tudi dokončanje kanalizacije. Ta bo v letu 2021 predvidoma zgrajena v celotnem nižinskem delu občine. »Potem pride na vrsto hriboviti del, kjer pa so vasi tako razvlečene, da bo to problem. Dali smo izdelati študijo, ali je gradnja kanalizacije tam sploh smiselna. A mislim, da v vaseh Zapotok, Škrile in Golo to bo smiselno,« je povedal Cimperman in dodal, da imajo novo čistilno napravo, ki so jo zgradili v javno-zasebnem partnerstvu s Petrolom.

Zgradili bodo kolišča

Medtem že dlje časa poteka projekt Na kolih, leta 2021 pa bo končana prva faza z zgraditvijo interpretacijskega centra. Dobršen del investicije, 1,6 milijona evrov, bodo pokrila sredstva iz evropskega kohezijskega sklada, 700.000 evrov pa bo prispevala občina. Spomladi bodo v središču občine začeli graditi kolišča v naravni velikosti, kar naj bi na Ig privabilo več turistov. »Računamo, da bo interpretacijski center končan v letu 2021, če nam ne bo vreme nagajalo. Ne gre za zelo težko gradnjo, a je nekoliko bolj zahtevna zaradi terena, na katerem bodo zgrajena kolišča,« je dodal župan.