Ideja o inovativnem orodju, ki mladim približuje inženirske poklice, se je rodila na stoti rojstni dan Petra Florjančiča, 5. marca 2019. Po letu in pol razvoja je aplikacija KamBi dostopna na spletni strani www.inzenirji-bomo.si. Aplikacija je nastala v okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo! na pobudo družbe Competo, pri pripravi vsebin pa so sodelovali predstavniki Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Izvedba je bila v rokah programerjev iz podjetja The Right Thing Solutions ob pomoči študentov s Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in podjetja Oracle Slovenija.

Iz srednje šole poznajo angleščino, strojništva pa ne

»V letih sodelovanja z mladimi smo začutili njihov problem. Če se odločijo za študij angleščine, vedo, kaj jih čaka, saj predmet poznajo iz šolskih klopi. Če pa se odločijo za tehniški študij, elektrotehniko, strojništvo ali računalništvo, je to korak v neznano, saj večina med šolanjem teh področij ne spozna. Zato smo spletno aplikacijo opremili tudi z zgodbami mladih zaposlenih, ki znanje, pridobljeno na inženirskih študijskih smereh, prenašajo v prakso na svojih delovnih mestih. Dijaki si bodo tako lažje predstavljali, kako izgleda dan inženirja, kakšno je njegovo delovno mesto in kakšne aktivnosti opravlja,« pojasnjuje Teja Primožič, študentka Fakultete za računalništvo in informatiko UL, bodoča inženirka in projektni vodja razvoja aplikacije. Dodaja, da aplikacija ne nadomešča drugih že uveljavljenih orodij, ki dijakom pomagajo pri izbiri študija in poklica, ampak jih dopolnjuje.

Psihologinja in svetovalka v Competu Maša Žilevski med ključnimi razlogi na razvoj aplikacije izpostavlja, da mladim med izobraževanjem poudarjamo predvsem strokovno znanje, ne izpostavljamo pa toliko splošnega znanja: »Predstavljajo ga mehke veščine oz. kompetence kot so timsko delo, natančnost, upravljanje s stresom, učinkovitost. Te pri razvoju kariere in zaposlitvi ravno tako odigrajo ključno vlogo. Ravno s pomočjo aplikacije bodo mladi fokus usmerili tudi na lastne mehke veščine, ki bodo pomembne pri njihovi izbiri poklica. Prepoznali bodo, kaj je pomembno pri njihovem bodočem delu in slednje začeli trenirati že danes. Ob tem pa bodo pridobili tudi informacijo, kaj od njih potencialno pričakuje bodoči delodajalec z vidika splošnih kompetenc in kakšno naravo dela predstavlja izbrani poklic. Tako bodo korak bližje bodoči karieri, četudi se pot do nje šele začenja.«

Kako deluje KamBi?

Z aplikacijo mladi, starši, strokovni delavci in ostali z izrisom profila ujemanja pridobijo dodatne informacije o svojih kompetencah in poklicih ter se potem samostojno in samozavestno odločijo, če jim kateri od študijev STEM (science, technology, engineering, mathematics - znanost, tehnologija, inženiring, matematika) ustreza. Preverijo lahko tudi, kdo od njihovih predhodnikov je izbral ta študij in kako izgleda njegovo ali njeno delo v praksi. Na voljo so tudi podrobnejši opisi inženirskih poklicev, organizacije in podjetja, kjer jih lahko opravljajo ter fakultete, kjer so na voljo ti študijski programi. Aplikacija je sestavljena iz dveh sklopov. V prvem delu so zastavljena vprašanja iz narave dela. Drugi del je namenjen spoznavanju kompetenc inženirjev. Predstavljenih je več kot 40 inženirskih zgodb, v prihodnje bodo paleto zgodb iz prakse še razširili. Ime aplikacije je bilo izbrano z natečajem v srednjih šolah konzorcija Inženirke in inženirji bomo! Kot so pojasnili dijaki Gimnazije Vič, ki so prispevali zmagovalno ime, je v ozadju besede KamBi tudi (k)ambicija, močna želja ali hotenje, kaj bi želel postati. »Kambij pa je v naravi tisti del drevesnega debla, ki najhitreje raste,« so še razložili simboliko imena.

Velike priložnosti in potenciali za tehniški kader

Pri programiranju aplikacije so sodelovali tudi študentje Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ki so tako svoje sveže izkušnje s študijsko odločitvijo prenesli v orodje, da bodo v pomoč ostalim. »Študenti so v letu 2019 dobili priložnost uporabiti svoje znanje in kreativnost na realnem primeru projekta z malokodnim programiranjem, se preizkusiti v timskem delu, testiranju, zagotavljanju kakovosti programske rešitve in se družiti, v letu 2020 pa izključno na daljavo in izkustveno pregledati verzije programske rešitve in podati ideje o dograjevanju aplikacije z večstranskim ocenjevanjem poklicnih afinitet bodočih študentov. Aplikacija lahko spodbudi dijake in dijakinje k poglobljenem razmisleku o poklicni poti predvsem v inženirskih poklicih. Seveda bomo vsi v projektu veseli, če bomo komur koli pomagali k boljši študijski in karierni odločitvi,« je dejal red. prof. dr. Robert Leskovar, predstojnik Katedre za informatiko UM FOV.

Direktor Oracla v Sloveniji, ki je v brezplačno uporabo dal razvojno platformo (APEX), na kateri so postavili aplikacijo KamBi, Julij Božič je izpostavil širši družbeni kontekst razvoja novega orodja: »Podjetja morajo danes spreminjati načine delovanja in poslovanja, prilagajati se moramo novim izzivom. Nanje pa lahko odgovarjamo samo z novimi rešitvami, z inovacijami, ki jih ustvarjajo napredni posamezniki opremljeni z izjemnim znanjem in veščinami. Mednje zagotovo sodijo tehniški kadri, v katere želimo usmeriti čim več mladih, saj jih tam čakajo velike priložnosti in potenciali.«