Prihodnje leto naj bi v Novem mestu začeli graditi stanovanjske bloke v Podbrezniku, kmalu pa tudi na območju Brod - Drage. Tako sta si vsaj zadala Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad Republike Slovenije ob včerajšnjem podpisu pogodbe o zamenjavi nekaterih zemljišč. Na obeh območjih naj bi tako skupaj dobili skoraj 400 novih najemniških stanovanj v blokih, med njimi tudi varovanih stanovanj za starejše. Večino stanovanj naj bi zgradili v treh do štirih letih, skupaj z zasebnimi investitorji pa se obeta okoli 500 novih stanovanj. »Vse to kaže, da danes v Novem mestu povpraševanje po stanovanjih bistveno presega ponudbo,« pravi župan Gregor Macedoni.

V zadnjih letih veliko individualnih gradenj

»V Novem mestu smo imeli v preteklih letih kar neki zastoj pri večstanovanjski gradnji. Še največji kompleks z dvema blokoma s skupaj skoraj 120 stanovanji je zrasel na območju Broda. Tudi ta investitor bo prihodnje leto nadaljeval gradnjo dodatnih 120 stanovanj,« je dejal Macedoni. Kot pravi, pa je bilo v preteklih letih po celotni občini nadpovprečno veliko individualnih investicij. Po njegovih podatkih je tako novomeška občina v lanskem letu s petimi gradbenimi dovoljenji na tisoč prebivalcev močno prednjačila pred drugimi občinami.

Po besedah direktorja Stanovanjskega sklada Črtomirja Remca, je sklad pridobil zemljišča na območju Brod - Drage že pred enim letom z odplačnim prenosom s slabe banke. »Z občino smo se zdaj dogovorili, da tisti del zemljišča na tem območju, ki za nas ni aktualen, zamenjamo za zemljišča v Podbrezniku, kjer si prav tako želimo skupaj z občino začeti čim prej graditi.« V Podbrezniku so tako z menjavo zemljišča pridobili možnost za gradnjo treh blokov s skupaj 105 stanovanji, še eno zemljišče pa je predvideno med drugim za oskrbovana stanovanja, kar pomeni skupaj 150 stanovanj. »Prvi blok bi radi z občino gradili skupaj, če se bo prijavila na naš razpis za soinvestitorstvo, hkrati pa bi začeli mi sami graditi tudi drugi blok. Upamo, da bomo lahko začeli graditi že v prihodnjem letu,« dodaja Remec. Na območju Brod - Drage oziroma v Mrzli dolini bo sklad gradil v prvi fazi približno 120 stanovanj in v nadaljnji še 30.

Manjkajo predvsem stanovanja za mlade družine

Po Macedonijevih besedah v Novem mestu manjkajo predvsem kakovostna stanovanja za mlade družine. Drugi močan segment so ljudje, ki zasedajo kakovostna delovna mesta in prihajajo od drugod. Hkrati na občini pričakujejo vse več povpraševanja tudi starejših, ki si želijo predvsem manjša stanovanja z vključenimi določenimi storitvami. »Tako bomo morali v prihodnjih letih pokriti kar celoten spekter povpraševanja,« dodaja Macedoni.

Kot dodaja Remec, stanovanjski sklad gradi tam, kjer so občine aktivne, imajo neko razvojno vizijo, se krepi gospodarstvo in kjer se vzpostavljajo nove priložnosti za mlade družine. »Tako smo, denimo, gradili v Kočevju, ko še nihče ni verjel v to, pa so se s prihodom industrije razmere izboljšale. In tudi v Novem mestu se že kaže veliko novih izzivov.«