»Pandemija je zaprla hotelirsko in gostinsko panogo, zaprla je večino Evrope, kamor smo najbolj usmerjeni, prav tako jurisdikcije, kot so Turčija, Združeni arabski emirati, Maldivi in Madeira,« pove Tomaž Lah, direktor podjetja Nektar Natura, ki je s proizvodnjo in distribucijo sokov, razvojem točilnih naprav in poprodajno storitveno dejavnostjo usidrano v več kot dvajsetih državah. »Vse te države so sprejele protikoronske ukrepe, zaradi katerih so se morale navade ljudi spremeniti. Ne prehranjujejo se v restavracijah, zabaviščnih parkih, toplicah, ne potujejo, ne počitnikujejo – skratka, vse to je pomenilo, da se je trg, na katerega smo osredotočeni, zaprl. V nekaterih državah sicer prej, v drugih pozneje, ampak za poslovanje je imelo to takojšnje posledice, ker se je trg tako nepričakovano in hipno zaprl tik pred sezono. To pomeni, da je že nastalo veliko stroškov, sploh kar zadeva pokvarljivo blago, in ker delamo na področju prehrane, smo to seveda občutili.«

Poplačali dobavitelje, zaposleni na čakanju

Nektar Natura surovine za sokove po dolgoročnih pogodbah kupuje na mednarodnih surovinskih borzah, precej dobaviteljev je iz regije, veliko tudi v Sloveniji. Veliko pogodb so prenesli v naslednja leta, vse dobavitelje jim je uspelo poplačati. Poplačujejo tudi vse banke in zaposlene. »In sicer iz dveh razlogov, eden je poslovni, drugi pa moralni,« pojasni Lah. »Prvič zato, ker jih bomo spet potrebovali, drugič pa je to pošteno, ker je med dobavitelji, izvajalci in podizvajalci veliko družinskih podjetij, poleg tega imajo vsi svoje obveznosti.« Na vprašanje, kako je z zaposlenimi, ko dela praktično ni, direktor odgovarja, da nekateri delajo za polovični delovni čas, veliko so jih morali ob pomoči hitro sprejetih državnih ukrepov poslati na čakanje na delo, nekateri so dali tudi odpoved. Za zaposlene ta čas organizirajo večje število izobraževanj s ciljem razvijanja različnih kompetenc. »Želimo si, da bi se trg odprl, da lahko začnemo delati in ustvarjati. Dobra novica je, da so cepiva tu in da je to samo vprašanje mesecev. Ekipa zaposlenih, na katerih sloni uspešnost podjetja, je vrhunska, kot ekipa tekmujemo in zmagujemo na vseh trgih,« je prepričan direktor.

Kdaj bo turizem spet lahko zadihal s polnimi pljuči, je odvisno od tega, ali se bodo ljudje cepili proti covidu-19. »Menim, da se bodo za cepljene hitro odprli vsi razviti turistični trgi. Računamo, da bo turizem prihodnje leto oživel in počasi rasel, seveda pa se uspešni leti 2018 in 2019 ne bosta hitro ponovili,« poudarja Lah in nadaljuje, da bo letošnji poslovni rezultat bistveno slabši od preteklih let. Dosegel bo okoli 40 do 45 odstotkov lanskega prometa. »V letošnje leto smo 'zapeljali' z odlično kapitalsko strukturo, odličnim potencialom za rast in načrtovanimi investicijami, iz njega pa bomo 'izpeljali' zelo na rezervi. Investicije smo za določeno obdobje že ustavili, konsolidirali in prilagodili smo aktivnosti na trgih, prestrukturirali smo hčerinska podjetja, optimizirali poslovanje in zanesljivo zadovoljili potencialne potrebe trga. Spremljamo konkurenco in na določenih trgih že prevzemamo njihove deleže in kupce. Na vseh trgih smo blizu kupcem, z njimi redno komuniciramo, se skupaj z njimi pripravljamo na spremembe, ki jih prinaša kriza, in tudi aktivno prodajamo kupcem iz manj prizadetih segmentov. Eden takih je Ikea, s katero sklepamo pogodbe.

Z nadpovprečno kapitalsko strukturo lažje naprej

»Kriza prinaša prednosti in slabosti,« nadaljuje direktor, »želimo biti usmerjeni v priložnosti, ki nam jih bo ta kriza prinesla. Seveda pa je posledica krize, da pazimo na morebitna tveganja, da uredimo kapitalsko strukturo in se pripravimo na ponovno odprtje.« Da je podjetje ostalo stabilno, gre zahvala previdnosti pri najemanju posojil in vlaganju zaslužkov v preteklosti. »Naš strateški cilj je bil nadpovprečna kapitalska struktura, kar smo tudi dosegli, zato bomo verjetno lažje poslovali naprej. Strategija podjetja je vedno bila in ostaja 'nišni specialist', kar je prava pot zaradi vseh kompetenc, ki jih kot specialist ponujaš in razvijaš,« odgovarja Lah na vprašanje, ali so letos razmišljali o tem, da bi se preusmerili na kako novo področje ali tržno nišo. »Ostajamo zavezani temu, ker znamo, in trgu, na katerem smo konkurenčni in prepoznavni. Ne nazadnje smo tržni vodja na mnogih trgih in imamo zares veliko bazo kupcev in poslovnih partnerjev. Že to se nam obrestuje, res pa je, da smo zagnali tudi projekte, ki bodo nagovarjali potrebe sodobnih kupcev in razpršili tveganja. Trenutno so v končni fazi razvoja kot 'spin off', kot balonček v strukturi Nektar Nature. V procesu imamo več projektov, ki so še poslovna skrivnost, na dolgi rok pa pričakujemo od njih močan tržni potencial.«