Omenjeno po navedbah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja posledično vpliva tako na dvig dejanske upokojitvene starosti kot tudi na dvig socialne varnosti posameznikov, ki ta institut koristijo. Z novelo so želeli spodbuditi ostajanje v zavarovanju. Glede na to so za vključene v obvezno zavarovanje za poln delovni čas s pogoji za starostno upokojitev zvišali izplačilo dela starostne pokojnine, ki bi jo prejeli, če bi se upokojili, in sicer z 20 na 40 odstotkov starostne pokojnine. Hkrati prejemajo tudi plačo. Zvišan delež glede na novelo prejemajo prva tri leta po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, po preteku tega obdobja pa so upravičeni do deleža v višini 20 odstotkov.

Izplačilo dela pokojnine je sicer kot spodbudo za ostajanje v zaposlitvi določila pokojninska novela z začetkom veljave 1. januarja 2016. Opredelila je, da se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje za starostno ali predčasno upokojitev, izplačuje 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine, do katere bi bil upravičen, če bi se upokojil. Zavarovancev, vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki hkrati prejemajo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine oziroma 40 odstotkov starostne pokojnine, je bilo po navedbah ministra Ciglerja Kralja konec avgusta 12.330.

V zasebnem sektorju jih je bilo 7818, od tega 5642 moških in 2176 žensk, v javnem sektorju pa 4505, od tega moških 1825 in žensk 2680. Tako iz zasebnega kot javnega sektorja je bilo sedem zavarovancev z dvojnim statusom, od tega šest moških in ena ženska. Glede na predhodne knjigovodske podatke iz novembra je bilo od januarja do oktobra za izplačilo obravnavane pravice skupaj nakazanih skoraj 45,9 milijona evrov. To je 28,8 milijona evrov oziroma 167,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ko so za izplačilo 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine namenili 17,1 milijona evrov.

Na podlagi zadnje ocene prihodkov in odhodkov pokojninskega zavoda za letos bo treba za izplačilo 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine in 40 odstotkov starostne pokojnine skupaj nakazati 57,7 milijona evrov. To je 36,5 milijona evrov oziroma 171,9 odstotka več kot lani, ko je bilo za izplačilo 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine nakazanih 21,2 milijona evrov, je minister navedel v odgovoru na poslansko vprašanje Jerce Korče iz LMŠ, ki jo je denimo zanimalo, koliko zavarovancev koristi dvojni status.