Pred leti, ko so se pričeli razni projekti energetskih sanacij in črpanje subvencij oziroma nepovratnih sredstev v energetsko učinkovitost objektov, je bilo obnovljenih veliko stanovanjskih hiš z energetsko učinkovito fasado in stavbnim pohištvom, veliko večstanovanjskih hiš (blokov) z energetsko učinkovito fasado in stavbnim pohištvom, veliko vrtcev in šol z energetsko učinkovito fasado in stavbnim pohištvom, obnovljenih več domov za ostarele z energetsko učinkovito fasado in stavbnim pohištvom itd. Skupna lastnost teh energetskih prenov je, da niso uredile prezračevanja objektov z rekuperacijo (kar bi po zakonodaji, pravilnikih in standardih morali narediti, pa se temu večina izogiba) oziroma so prezračevanje uredile le v manjšem (minimalnem, premajhnem…) številu.

Prezračevanje z rekuperacijo je tisto prezračevanje (ki ni odvisno od vestnega in pravilnega odpiranja oken), ki stalno dovaja v bivalne prostore svež zunanji zrak, odvaja pa notranjega izrabljenega. Rekuperacija pri tem poskrbi, da se ta dva ne mešata, hkrati pa topli (notranji) zrak ogreje zunanjega pred vstopom v prostore.

Za razmislek zdravstvu naj spomnim na ugotovitve (jeseni leta 2019), da se število prehladnih obolenj in gripe med osnovnošolci v zadnjih letih vztrajno povečuje. Zakaj? Kakšno je stanje to jesen in zimo, ko otroci niso v šoli? Teh obolenj je bistveno manj. Je kakšna povezava?

Ves čas se krivda za »neizboljšanje« stanja pri številu okuženih vali na ljudi. Češ da se ti ne držijo pravil, da so neodgovorni… Pravega odgovora, zakaj so se ukrepi v prvem valu prijeli in zakaj zdaj ne, stroka ne najde.

Pa poglejmo zadevo nekoliko drugače.

V prvem valu so ljudje upoštevali ukrepe, so ostali doma in se niso družili. V tistem obdobju so doma (v hišah, stanovanjih), domih upokojencev, šolah, vrtcih… odpirali okna in prezračevali. Ukrepi so uspeli. V drugem valu po mojem prepričanju ljudje še vedno upoštevajo ukrepe, vendar je (v nasprotju s prvim valom) zdaj bolj hladno in ljudje manj (zagotovo pa premalo) odpirajo okna in zračijo.

Trditev je mogoče zelo enostavno negirati. Naredi se tako, da se prešteje, koliko domov za ostarele ima urejeno prezračevanje (sveži zrak noter, izrabljeni pa ven) in koliko jih je brez. Temu se doda podatek o deležu okuženih s koronavirusom za posamezni dom. In dokaz je tu. Mislite, da bo kakšen dom za ostarele, ki nima urejenega prezračevanja, ostal brez okuženih s koronavirusom?

Zadostno (ročno) prezračevanje bivalnih prostorov je s prepihom za nekaj minut na vsako uro. Rešitev nastalih razmer ni v nameščanju prenosnih mehanskih čistilcev, še manj s klimanapravami. Urediti je treba dovajanje svežega (zunanjega) zraka v bivalne prostore in odvajanje notranjega izrabljenega. Pri nas je dovolj strokovnjakov, da lahko te ureditve izvedejo hitro in kakovostno.

Prosim le to, da če se že šolanje učencev začne po programu, tako kot si je zastavila vlada, naj se iz tega paketa izločijo tiste šole in vrtci, ki nimajo urejenega prezračevanja.

Miran Jakhel Dolenja vas pri Krškem