S spomladansko epidemijo covida-19 so na meji z Italijo uvedli kontrolne točke, kjer policisti opravljajo delo v 8- do 12-urnih izmenah. Na dveh točkah je policija postavila dva visoka šotorska nadstreška zaradi avtobusov in tovornjakov, na Fernetičih pa je obstoječ nadstrešek, navajajo v Policijskem sindikatu Slovenije.

Začasne točke postale trajne

»Ob slabih vremenskih razmerah, kot smo jim bili priča prejšnje dni, policisti opravljajo delo na snegu in močni burji. Postavljeni šotori in nadstrešek ne nudijo potrebne zaščite pred vremenskimi vplivi,« so poudarili. Od delodajalca zato zahtevajo postavitev bivalnih zabojnikov pod šotore in nadstreške, iz katerih bi policisti varno in zaščiteni pred slabim vremenom opravljali kontrolo.

Na Generalni policijski upravi (GPU) pa so pojasnili, da so bile kontrolne točke predvidene kot začasne točke. »Zaradi podaljševanja epidemije jih niso umaknili, hkrati pa se je zaradi spremenjene vsebine dela na kontrolnih točkah izkazalo, da bo potrebno njihovo funkcionalnost nadgrajevati,« so priznali na policiji.

Zaradi specifičnosti vsake kontrolne točke so tekli razgovori s posameznimi policijskimi upravami glede načina izboljšav na posamezni kontrolni točki, tako z vidika postavljenih šotorov kot tudi kontejnerjev. Kot so zagotovili na GPU, je treba nadgraditi le še tri kontrolne točke na območju PU Koper, Tako so na Fernetičih, Škofijah in Krvavem Potoku sredi novembra skupaj s predstavniki policijske uprave opravili oglede na kraju ter pripravili tehnične rešitve, ki so bile usklajene z dobaviteljem zabojnikov.

Rešitev v kratkem

Dokončno rešitev so dosegli konec prejšnjega meseca, za nadgradnjo omenjenih kontrolnih točk pa je dobavitelj že posredoval ponudbo. »Dogovorjeno je, da bodo prioritetno pristopili k izvedbi zahtevane predelave oken in prestavitve vrat ter prestavitve kontejnerjev skladno z našimi zahtevami,« so pojasnili na policiji.

Ob tem so spomnili, da so v tem času dodatno uredili razsvetljavo na kontrolni točki na Fernetičih, z upravljavci cest pa je Policijska uprava Koper dogovorjena za ureditev prometne signalizacije zaradi nadgrajenega prometnega režima. Poleg tega so v skrbi za zagotavljanje primernih pogojev za delo vsi zabojniki opremljeni s pisarniško opremo ter zagotavljajo naravno prezračevanje, hlajenje v poletnih mesecih in ogrevanje v času zime.

Po zadnjih informacijah pa naj bi se zadeva uredila v kratkem. Če se to ne bo zgodilo, bodo v policisjskem sindikatu na pristojno inšpekcijo podali prijavo zaradi neustreznih delovnih pogojev, napovedujejo v sindikatu.