Pravita, da ste se zadnje čase veliko ukvarjali s kulturo v podjetju. Kaj je novega?

Matjaž Krč: Jeseni smo vstopili v dolg in izčrpen program razvoja vodij. Izobražujemo tudi interne coache, v delavnice pa bomo postopoma vključili vse sodelavce. Postavili smo temelje naše akademije oziroma, bolje rečeno, znanja. Po zadnjem merjenju zavzetosti smo visoko nad slovenskim povprečjem in se lahko pohvalimo celo s tem, da smo visoko tudi v primerjavi s svetom. Delamo kaj posebnega? Nama se ne zdi. Pomembno je, da si človek. Da ustvarjaš pozitivne dolgoročne odnose, v katerih se vsak počuti izpolnjenega.

Edvard König: Jeseni smo začeli intenzivno skrbeti za fizično in mentalno počutje naših zaposlenih, danes imamo organizirano spletno vadbo, vsak petek tudi kratko predavanje na različne teme za zdrav življenjski slog. Ekipa je res navdušena nad tem.

Delo na daljavo in njegovo vodenje je pokazalo tudi precej pomanjkljivosti s komuniciranjem, koordinacijo in nadziranjem zaposlenih. So se podjetja oziroma vodstva zdaj že prilagodila tej zahtevni obliki dela?

Edvard König: Bili smo med prvimi v Sloveniji, ki smo že februarja uvedli delo od doma, kjer seveda to dopušča delovni proces. Ekipa je to sprejela pozitivno, produktivnost in klima od takrat samo rasteta. Kako smo to dosegli? Uporabili smo zdravo pamet.

Matjaž Krč: V trenutkih katastrofe ljudje potrebujejo voditelje, nekoga, ki jim bo povedal: »Tako bomo naredili.« Podobno kot pri jadrnici v neurju, ko vsi gledajo kapitana. Maksimalno smo povečali komunikacijo, kaj počnemo, kaj so naši cilji in kako bomo to naredili. Tako je šla spomladanska karantena bežno mimo, ker smo se ukvarjali predvsem z rastjo podjetja.

Je delo od doma torej recept za uspeh ali ne?

Edvard König: Recept za uspeh se ne skriva v tem, povsem drugje ga je treba iskati. Recept za uspeh so nadpovprečna ekipa, dobri odnosi, kultura odgovornosti in zaupanja ter kredibilnost vodstva, tudi srednjega menedžmenta.

Matjaž Krč: Delo od koder koli je lahko zelo koristna oblika dela, saj spodbuja kreativnost in vključenost, obenem pa daje občutek fleksibilnosti posameznika. Poslovno gledano lahko gospodarstvo zniža fiksne stroške, vpliv na okolje pa je tudi precejšen. Tako da ja, dolgoročno gledano bodo delovna mesta močno razpršena in oblike dela močno fleksibilne in prilagojene posamezniku. Pred jesensko karanteno smo imeli uvedeno delo od doma po želji, samo torki so bili namenjeni druženju ob kavi v restavraciji zraven našega poslopja. To je bil kavni torek in mislim, da bomo to obdržali kot edini fiksni del tedna.

Oba si želita, da bi bile napake poligon za novo znanje. Kako rešujete napake in morebitna nesoglasja med zaposlenimi?

Edvard König: Naša kultura je specifična. Imenujemo je EK Way. Sestavljena je iz šestih vrednot. Ena od njih je: bodi drzen. In to tudi živimo. Vseskozi spodbujamo vodje, naj si drznejo. Na zadnjem letnem kolegiju, ki je po navadi decembra, nazdravimo s penečim vinom, vodje pa morajo povedati največji spodrsljaj v letu. Če ta spodrsljaj ni dovolj velik, pomeni, da je bil premalo drzen. Padel na izpitu. (Smeh.) Iz te drznosti, kjer nam večinoma uspe, kdaj pa tudi ne, se nabira novo znanje. Napake pač odpravljamo kot povsod drugje: pogovoriti se je treba in so osredotočiti na rešitev problema. Glede nesoglasij velja enako: pogovor je najboljše orodje.

Matjaž Krč: Naša kultura je zelo odprta. Vsak član ekipe ima možnost, da potrka na Edijeva ali moja vrata. No, zdaj potrkajo prek MS teams. (Smeh.) Najpomembneje je, da so slišani. Veliko večino težav se da namreč rešiti.

Katere profile vaše podjetje največ zaposluje in katere je najtežje pridobiti?

Matjaž Krč: Zaposlujemo največ proizvodnih delavcev in seveda razvojnikov, v zadnjem obdobju se močno krepi tudi marketinška ekipa. Najtežje je dobiti ljudi s karakteristikami, ki so pri nas zaželene. To pa so inovativnost in kreativnost, prožnost, širina in proaktivnost. Glede na našo širitev poslovanja iščemo visoko strokovno usposobljene profile ljudi z izkušnjami iz drugih, starejših panog. Tukaj se večkrat zgodi, da je osebnost kandidata že preveč oblikovana v skladu s korporativnim načinom delovanja, naša kultura pa je vznemirljivo inovativna. Po drugi strani imamo srečo, da veliko takšnih kandidatov pokaže res veliko željo po drugačnem načinu dela in se zelo hitro prilagodi.

Edvard König: Pri intervjujih opažamo, da ljudje poznajo naše podjetje in imajo močno željo priti k nam. To je posledica dobrega dela vse ekipe, kjer smo vsi promotorji. Res pa je, da je profile, ki vključujejo znanje s področij, kjer se stvari najhitreje razvijajo, težko dobiti. Tukaj se res dela škoda, saj slovenska podjetja ne morejo zagotoviti konkurenčne prednosti na dolgi rok brez takih profilov.

Glede na širitev torej nameravate prihodnje leto še dodatno zaposlovati?

Matjaž Krč: Prihodnje leto bomo nadaljevali zaposlovanje, vendar malo manj, okoli 40 ljudi. Iščemo dobre produktne vodje z ozadjem strojništva in elektrotehnike ter računalništva, iščemo pa tudi kar nekaj drugih strokovnih profilov, kot so analitiki, poslovni analitiki, strokovnjaki za digitalne rešitve in specifike digitalne prodaje. Poskušamo tudi navezati stike s fakultetami, vendar opažamo, da je želja po sodelovanju zelo različna od fakultete do fakultete. Sodelujemo tudi s tujimi fakultetami, kjer imamo veliko boljše izkušnje.

Devetindevetdeset odstotkov storitev in izdelkov, ki so namenjeni predvsem vodnemu hlajenju računalnikov, izvozite. Katera so zveneča imena vaših partnerjev?

Edvard König: S sistemom vodnega hlajenja nadomestimo zračne rešitve, s čimer izboljšamo hlajenje, računalnik pa je tako tišji in tudi lepši, če si izberemo primerne komponente. Tako se odpirajo vedno nova področja, kamor vstopamo. Na trgu smo se pozicionirali kot tisti, ki zagotovi rešitev. Glede imen je pa tako. Delno smo zavezani k molčečnosti in o določenih imenih ne moremo govoriti. Recimo o naših partnerjih v avtomobilski industriji. Sodelujemo pa z vsemi izdelovalci čipov, kot so AMD, Nvidia, Intel, MSI, Asus, TUL. Pomembno je še, da smo od vsega začetka gradili lastno blagovno znamko. Ko razvijamo rešitve – in posle – se včasih počutimo kot otroci, ki odkrivajo nekaj novega. Najboljši smo, ker postavljamo prebojne in trajnostne rešitve, ki jih ni mogoče v celoti skopirati.

Ali se zaposleni, ko vaju srečajo na stopnicah, sproščeno nasmehnejo ali so v krču?

Matjaž Krč: Včasih je res veljalo, da se vsaj mene bojijo. Nisem bil v operativi, tako da so ljudje težko razumeli, kaj sploh počnem – ukvarjal sem se s strategijo, bil na najpomembnejših pogajanjih, pomagal pri težkih zadevah. Zdaj sem v operativi, tako da sem v stalnem stiku s člani ekipe in se večinoma smejimo. Takšno energijo, kot jo dajejo člani ekipe, je nemogoče doseči s kakršnim koli pritiskom, temveč samo z vizijo, ki potegne ljudi za sabo.

Edvard König: Vedno sem se rad pogovarjal z vsakim članom ekipe. Rad se sprehajam po proizvodnji in pokramljam z ljudmi. Tako dobim neposredno povratno informacijo o občutkih. Pri nas je nadpovprečno veliko smeha.