Finančna podpora je osnova razvoja vsakega podjetniškega ekosistema. V Sloveniji jo sestavljajo zagonske spodbude P2, semenski kapital SK75 in (so)investicije SI-SK. Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v zadnjih desetih letih podprl 800 mladih inovativnih podjetij z več kot 70 milijoni evrov finančnih spodbud. Od začetka programov SK (semenski kapital) leta 2014 do danes je podprl več kot 400 podjetij. V tem času je v 97 podjetij investiral 8,8 milijona evrov semenskega kapitala, ki je bil pospremljen z 8,5 milijona evrov zasebnih investicij. Samo v letu 2020 je prek finančnih spodbud odobril 6,31 milijona evrov in podprl 111 inovativnih projektov.

Finančne spodbude v letu 2020 so bile razdeljene na nepovratne spodbude P2 za 40 inovativnih projektov v višini 2,16 milijona evrov, nepovratne spodbude za zagon v problemskih regijah P2R za 55 projektov na problemskih območjih v višini 2,2 milijona, konvertibilna posojila SK75 za 14 projektov v višini 1,05 milijona in soinvestiranje z neodvisnimi zasebnimi investitorji SI-SK za dva projekta v višini 0,9 milijona evrov. Uspeh vseh aktivnosti potrjuje bilanca leta 2019, ki kaže, da je 80 portfeljskih podjetij SPS ustvarilo 15 milijonov evrov prihodkov.

Skozi leta se je izkazalo, da je treba podjetnike, ki znajo v prvi vrsti predvsem razvijati svoje izdelke ali storitve, opolnomočiti na številnih drugih področjih, predvsem pri prodaji, marketingu in organizaciji poslovanja, ter jih pripraviti tudi na številne izzive na njihovi nadaljnji poti. Na primer na rast, na širitev na tuje trge, na iskanje investicije… »Osnovni namen je, da podjetja zraven finančne spodbude dobijo še vse, kar potrebujejo, da bo ta čim bolje uporabljena. To pomeni, da Slovenski podjetniški sklad v vseh segmentih sledi njihovim potrebam,« pravi direktorica SPS, mag. Maja Tomanič Vidovič.

Startup plus program med drugim vključuje mentorsko podporo 147 mentorjev po sistemu najboljšega ujemanja med podjetniki in mentorjem, intenzivni pospeševalniški program za globalno rast podjetij, investicijsko konferenco Next Round in Podim DX, najvplivnejši zagonski in tehnološki dogodek v regiji, ki povezuje startupe, investitorje in druge deležnike podjetniškega ekosistema ter podpornega okolja.

Tudi uveljavljena podjetja se vse bolj zavedajo pomena sodelovanja s startupi za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in nekatera že sklepajo partnerstva s svojimi agilnimi partnerji. »Imamo vse, kar potrebujemo: startupe, investitorje, mentorje in SPS, ki je doslej diktiral zelo hiter tempo razvoja in nas pripeljal do te točke,« ugotavlja investitor Aljoša Domijan, ki opozarja, da marsikateri slovenski startup že danes potrebuje milijonske investicije, zanje pa manjka predvsem kapitala doma. Da je model finančne in vsebinske podpore SPS z namenom, da zagonski ekosistem rodi čim več gazel, ki bodo v slovensko okolje vračale znanje in energijo, pravilen, dodaja dr. Jure Knez, ustanovitelj zlate gazele Dewesoft, ki pritrjuje, da so startupi bistvo razvoja v Sloveniji.