Vzgojno-izobraževalni zavodi na podlagi vladnega sklepa ostajajo še naprej zaprti, je danes popoldne sporočila ministrica za šolstvo, znanost in šport Simona Kustec. Vzgojno-izobraževalni proces se bo zato v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v prihodnjem tednu izvaja na daljavo, vrtci pa bodo še naprej opravljali le nujno varstvo. »Pri odločitvi nas je kot prvi kriterij vodila skrb za zdravje, takoj za njim pa za znanje. Ukrep je začasne narave in ga bomo prihodnji teden ponovno preučili,« je zatrdila ministrica.

Po njenih besedah se Slovenija na področju vzgoje in izobraževanja zdaj vrača v način dela, ki je bil v veljavi v času prvega, spomladanskega vala koronavirusa. »Število okuženih v vrtcih in šolah je še vedno aktivno prisotno, se pa stanje tudi zahvaljujoč ukrepom iz preteklih dveh tednov izboljšuje. Izboljšuje se toliko, da smo lahko ponovno zmožni izvesti proces izobraževanja na daljavo po celotni šolski verigi.«

Da bo pouk na daljavo potekal čim bolj nemoteno, je zavod za šolstvo pripravil posebno spletno povezavo, in sicer pod zavihkom »Podpora ZRSŠ za šolstvo za pouk na daljavo«, objavil pa je tudi vse že doslej pripravljene usmeritve in priporočila. Posebej za učence razrednega pouka in učence s posebnimi potrebami.

Sprostitev nekaterih dodatnih dejavnosti

Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman pa je predstavila številne spremembe in dopolnitve o začasni prepovedi prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na predlog ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška je vlada soglasno podprla sprostitev nekaterih dodatnih dejavnosti, pri tem pa določila jasne pogoje za njihovo izvajanje. »Z jutrišnjim dnem se dovoli izvajanje dejavnosti, pri katerih zaradi narave dela obstaja zelo majhna možnost prenosa okužbe,« je poudarila Cudermanova.

Od jutri dalje bo tako dovoljeno:

- opravljanje pedikure,

- delovanje specializiranih trgovin, kjer se prodaja oprema, potrebna za male in mlajše otroke ter doječe matere,

- prodaja blaga v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,

- odprtje specializiranih prodajaln za prodajo motornih vozil in koles,

- odprtje prodajaln, ki v pretežni meri podajajo pohištvo,

- opravljanje storitev na področju fotografskih dejavnosti, fotokopirnice, urarstva ter zlatarstva.

Da bi vse izvajali na varen način, so po besedah Cudrove določeni posebni pogoji, pod katerimi se lahko te storitve izvajajo. Tako se mora v vseh zaprtih prostori zagotavljati omejitev ene stranke na 30 kvadratnih metrov ali ena stranka na prostor, če je manjši kot 30 kvadratnih metrov. V trgovskih centrih je treba tudi dodatno omejiti ločen vhod in izhod za stranke, razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu ter redno ventilacijo prostorov, kjer se izvaja dejavnost ponujanja in storitev blaga potrošnikom. Prav tako je treba dosledno upoštevati tudi vsa priporočila, ki jih določa NIJZ. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo, kot to določajo ostala priporočila. Če se pojavljajo kršitve tega odloka, pa ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet izdelkov.

Za kontrolo pri prehodih med občinami odslej pristojni tudi redarji

V veljavi še naprej ostaja odlok o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, do manjših sprememb pa je prišlo na področju, ki se navezuje na kontrolo oziroma prehod prehajanja državnih meja. »Tudi ta se zgolj podaljšuje. Naj povem, da je edina pomembna sprememba za državljane Slovenije oziroma našo neposredno okolico gotovo ta, da bo čez tri dni z uveljavitvijo tega odloka na rdečem seznamu pristala tudi Srbija. Vsem tistim, ki delate tam ali prehajate to območje, pozor, Srbija je od nedelje zvečer na rdečem seznamu,« je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Na rdečem seznamu držav oziroma njihovih delov, ob vrnitvi iz katerih je razen izjem obvezna karantena, bodo po novem tudi celotna območja Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Od italijanskih dežel je izjema le Kalabrija.

Posebej je opozoril na prehajanje meje s Hrvaško tistih, ki prehajajo pretežno v Bosno in Hercegovino oziroma v države nekdanje Jugoslavije. »Zanje veljajo povsem enake omejitve, kot veljajo za slovenske državljane. Torej, ko boste prišli na mejo in tam ne boste pokazali enega od razlogov za prehod občinskih meja, boste kaznovani,« je povedal minister.

V zaključku je še razkril, da poleg policije in zdravstvenega inšpektorata lahko kontrolo nad prehodi čez občine po novem izvajajo tudi občinska redarstva.