V Posavju po enem letu uspešno zaključujejo projekt Okusi posavsko ribo, pri katerem so se povezali občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, restavracija Tri lučke, ribogojnica Pajk in turistično društvo Senovo.

Projekt so razdelili v tri sklope. Prvi je namenjen promociji in nadgradnji obstoječih turističnih ponudnikov z namenom vključevanja posavske ribe v kulinariko. Drugi del zajema izobraževanje in ozaveščanje otrok o okolju in ribogojstvu, tretji pa je namenjen prebivalcem podeželja, ki jim želijo približati posavsko ribo, da bi jo pogosteje vključevali v jedilnike. Tako so s projektom, ki je odprl nove tržne poti, omogočili ohranitev lokalne ribogojnice, obnovili so ribnik Resa na krškem Vidmu in ga naredili privlačnejšega za obiskovalce in domačine, razvili in nadgradili so tudi tri nove turistične produkte oziroma poti.

»Okusi ribo je eden od projektov, s katerimi želimo promovirati ribištvo, uživanje rib in seveda spodbujati turizem,« je dejal krški župan Miran Stanko. Kot pravi, je projekt nastal zaradi potreb po povezovanju in nadgradnji obstoječih turističnih zanimivosti v okolju. S postavitvijo splava za opazovanje življenja v ribniku, igluja za opazovanje življenja na gozdnih tleh ter gnezda za opazovanje življenja v zraku so ribnik obogatili s poučno vsebino, z obnovo in revitalizacijo ribnika Resa pa je občina zagotovila tudi protipoplavno zaščito Stare vasi.

Spodbujali k uživanju rib

Center za podjetništvo in turizem je v sodelovanju s Turističnim društvom Senovo razvil in nadgradil pohodno pot po bohorskih slapovih, kolesarsko pot za električna kolesa in panoramsko turistično pot, poskrbel je za promocijo z izdelavo turističnih kratkih filmov in zloženko v slovenskem in angleškem jeziku. Kot dodaja direktorica centra Kristina Ogorevc Račič, so pripravili tudi izobraževalne vsebine za osnovnošolce na temo ribogojstva, gozda kot naravnega okolja in ribnika kot umetnega okolja, z različnimi kulinaričnimi delavnicami na območju celotnega Posavja pa spodbujali k uživanju rib.

Eden od ciljev projekta je bil tudi ohranitev manjše ribogojnice Pajk v Gorenjem Leskovcu pri Blanci. S skupnimi močmi in nakupom novega transportnega vozila so razvili nove prodajne poti do mesta Krško, gostincev in na domove, na območju ribogojnice pa so uredili prostor za piknik za doživetja v naravi, kjer bo lahko obiskovalec naročil ribe iz ribogojnice in si jih sam pripravil. Restavracija Tri lučke pa se je v projekt vključila z namenom povezovanja z drugimi turističnimi ponudniki ter dobavitelji rib iz lokalnega okolja, pove Petra Močan, zadolžena za marketing pri Treh lučkah. »Doživetje je tisto, ki gosta privabi in nekoliko dlje zadrži v regiji. V projektu smo tako nabavili šest električnih koles, da bi gostje lažje odkrivali nova doživetja v okolici, od ogleda gradov do mestnega jedra Krškega,« dodaja Močanova.

Projekt je vreden 277.000 evrov, od tega skoraj 200.000 evrov zagotavlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.