Dnevi pasivne hiše bodo med 6. in 8. novembrom, takrat si bo mogoče najprej na spletni povezavi pogledati pasivne hiše in se prepričati, da je v njih prijetna in zdrava notranja klima, ki zagotavlja kakovostno bivanje in stalno oskrbo s svežim zrakom. Zaradi izredno nizkih stroškov za ogrevanje je to dobra naložba tudi za prihodnost. Ko bodo epidemiološke razmere omogočale, si bo nekatere od teh hiš mogoče ogledati tudi v živo po poprejšnjem dogovoru z investitorji in lastniki.

Že uveljavljen standard

Standard pasivna hiša je pri nas dobro poznan. Letno rabo energije za ogrevanje omejuje na največ 15 kWh na kvadratni meter, kar zagotavljata dobro izoliran, zrakotesen toplotni ovoj brez toplotnih mostov ter prezračevalna naprava z vračanjem toplotne odpadnega zraka. Stavba se ogreva s toplotno črpalko, primerni pa so tudi vsi drugi ogrevalni sistemi nizkih moči. Zaradi majhnih toplotnih izgub stavbe so stroški za ogrevanje lahko tudi desetkrat manjši kot pri starih, večinoma neizoliranih ali slabo izoliranih hišah.

V Sloveniji se je o kakovosti in prednostih pasivne hiše prepričalo že veliko investitorjev. Vsak od njih lahko predstavi svoje izkušnje z načrtovanjem, gradnjo in bivanjem. Nekaj jih bo na Dnevih pasivne hiše virtualno »odprlo vrata« hiš, ki so v gradnji ali že v fazi uporabe, in omogočilo ogled prek spleta. Preveriti bo mogoče prezračevalno napravo in izkušnje z bivanjem v stalno svežem zraku, kakšen sistem ogrevanja imajo in kakšne so temperature zraka v prostorih, ugotoviti, da se okna lahko odpre kadar koli in kjer koli v hiši in kako pomembna je sončna zaščita, katera gradiva in toplotna izolacija so bila izbrana, kakšna je bila strategija izogibanja toplotnim mostovom in zagotavljanja zrakotesnosti.

V Sloveniji že več kot 1000 pasivnih hiš

Po podatkih Eko sklada, j. s., ki takim hišam dodeljuje nepovratne finančne spodbude, je pri nas več kot 1000 pasivnih hiš. Največ je stanovanjskih, vmes so tudi večstanovanjske, pa vrtci, šole, večnamenski športni objekti … Grajeni so v različnih velikostih in tehnologijah gradnje, v vseh regijah in klimatskih področjih.

Opažamo, da se veliko investitorjev pred končno odločitvijo za gradnjo hiše udeleži Dnevov pasivne hiše, kjer dobijo odgovore na ključna vprašanja, ki jim morda še vzbujajo pomisleke, da se potem lažje odločijo za energijsko učinkovito hišo. Nemalo je primerov, ko čez leto ali dve sami odprejo vrata svoje pasivne hiše in sprejmejo obiskovalce s podobnimi vprašanji, kot so jih na začetku imeli sami …

Različne tehnologije gradnje

V času Dnevov pasivne hiše bo po vsej Sloveniji »odprtih« skoraj 20 pasivnih hiš. Nekatere so že zgrajene, druge so še v gradnji. Pasivne hiše, ki si jih bo mogoče ogledati, so grajene z različnimi gradivi in tehnologijami gradnje. Dokazujejo, da standard pasivne hiše omogoča številne arhitekturne in izvedbene oblike, ki so primerne za vsa okolja. Obiskovalci se lahko pozanimajo, kaj je doprineslo k odločitvi investitorja za gradnjo pasivne hiše, kako poteka gradnja, na kakšne težave je naletel in nenazadnje, kako se v pasivni hiši živi. Ob investitorju bodo tudi izvajalci, ki bodo na voljo za strokovne informacije. Seznam hiš s kratko predstavitvijo, terminom možnih ogledov in kontaktom za prijavo je mogoče dobiti na spletni strani Konzorcija pasivna hiša www.fa.uni-lj.si/konzorcijph, klik na Dnevi pasivne hiše.

Dnevi pasivne hiše so namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji ali prenovi hiše, poznajo veliko dejstev, pa bi jih radi pred odločitvijo preverili. Pa tudi tistim, ki jih preprosto zanima, kaj je pasivna hiša, kako deluje, kaj lahko od nje pričakujejo in kako je v njej živeti. Interesenti se prijavijo na spletni povezavi, dogovorijo za termin in dobijo naslov ter natančno lokacijo. Ogledi pasivnih hiš bodo organizirani individualno ali v skupinah po nekaj oseb, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Spoštovali bomo aktualne razmere in upoštevali splošna navodila za zaščito.

Prof. dr. Martina Zbašnik - Senegačnik, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani