Že spomladi je svetnica Katja Damij (LMŠ) občinski upravi predstavila pobudo za možnost izvedbe spletnih sej mestnega sveta. Svojo pobudo je utemeljila z več prednostmi v primerjavi z običajnimi sejami, med drugim, da bi bilo zlasti ob izbruhih nalezljivih bolezni obvarovano zdravje tako zaposlenih v mestni upravi kot tudi svetnikov in drugih sodelujočih na sejah. »Če bi se koronavirus ali kakšna druga oblika hujših nalezljivih bolezni znatno razširila, bi lahko tako mestni svet nemoteno deloval, saj bi obstajal postopek za izvedbo seje, ki bi bila ekvivalentna običajni,« je takrat pojasnila Damijeva, ki je prepričana, da so spletne seje lahko tudi zelo učinkovite, prispevajo k varovanju okolja, prihranku časa in nižjim stroškom.

Vodja službe za organiziranje dela mestnega sveta Matjaž Bregar je takrat priznal, da bi bila v izredni situaciji, ki smo ji bili priča marca (in tudi sedaj jeseni), izvedba spletnih sej ustrezna rešitev, »vendar je za izvedbo take seje potrebna pravna in tehnična podlaga«. Do ključnega napredka na tem področju je prišlo z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa, ki je določil: »V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.«

Seje na daljavo bodo brez prisotnosti javnosti

Mestni svet bo novembra svoj statut in poslovnik uskladil z omenjeno zakonsko spremembo. Hkrati bodo določili pravila izvedbe sej na daljavo. Vsak svetnik bo moral na primer v času seje na daljavo zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka. V primerjavi z običajno sejo na sejah na daljavo svetniki ne bodo imeli na voljo tipk, s katerimi v sejni dvorani na magistratu enostavno potrdijo svojo prisotnost in glasujejo za ali proti.

Na sejah na daljavo bo predsedujoči navzočnost oziroma sklepčnost ugotavljal s pomočjo tehnologije, če bo to mogoče, sicer pa s poimenskim klicanjem svetnikov, ki se bodo morali zvočno in slikovno identificirati. Predlagane spremembe poslovnika predvidevajo tudi, da seje na daljavo ne bodo javne niti javnost ne bo imela možnosti na njih sodelovati s pripombami ali predlogi. Protikoronski zakon namreč določa, da se seje na daljavo »zvočno in slikovno snemajo, ne pa tudi javno predvajajo. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem«.