Obiskovalci z nakupovalnimi vrečkami iz bližnjega trgovskega centra, ki se sprehajajo po poteh mestnega pokopališča Kranj, so nekaj vsakdanjega, pravijo najemniki tamkajšnjih grobov. Pokopališke poti sprehajalci, ki niso namenjeni na enega od grobov, uporabljajo kot bližnjico za dostop do trgovin in pri tem včasih uporabljajo celo kolesa, skiroje, rolerje… Najemnike grobov, ki na pokopališču pričakujejo mir in druge okoliščine za ohranjanje spomina na mrtve, takšno početje moti. Na to težavo je pred nedavnim med pobudami opozorila tudi kranjska mestna svetnica iz svetniške skupine NSi Irena Dolenc. Pristojni bi po njenem mnenju lahko takšne sprehode po pokopališču, kjer slednje ni cilj obiska, ampak zgolj bližnjica, preprečili. »Tako, da bi bila na eni strani pokopališča, na primer na zadnji strani, vrtljiva vrata. Še bolj učinkovita bi bila nadzorna kamera,« je prepričana Dolenčeva.

S kolesi in s kužki je po pokopališču prepovedano

»Lastnik mestnega pokopališča Kranj je Mestna občina Kranj, ki določa tudi režime gibanja na javnih površinah. Komunala Kranj kot najemnica nima pravne podlage za ukrepanje proti kršiteljem, lahko jih zgolj opozarjamo. Stopili smo v kontakt z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj, kjer smo jim izpostavili to problematiko ter jih pozvali k pogostejšemu nadzoru,« pravi direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Zaposleni v pogrebni dejavnosti sicer redno opozarjajo, da je s kolesom, skiroji ali kužki prepovedano hoditi po pokopališču, na kar opozarjajo tudi table pri vseh vhodih. »Dostikrat so nas ljudje ignorirali ali pa še kaj hujšega,« nam je zaupal eden od zaposlenih v pogrebni dejavnosti, »kar pa zadeva bližnjico do trgovskih centrov – če ljudje pokopališče prečkajo peš, jim ne moremo popolnoma nič.« Tovrstnih pristojnosti prav tako nima policija, so nam pojasnili na PU Kranj.

Na območju pokopališča je s prometno signalizacijo prepovedan promet za kolesa. Kršitelje čaka globa 160 evrov, pravi mag. Martin Raspet, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj. Redarji redno nadzorujejo pokopališče, a v času nadzora, kljub temu da ga vršijo v različnih časovnih obdobjih, niso zaznali kršitev. »Medobčinski redarji imajo pravico in dolžnost nositi uniformo v času opravljanja nalog, zato menimo, da morebitni kršitelji, ki se zavedajo tovrstnih prekrškov, v teh primerih s kolesom ne zapeljejo na pokopališče,« meni. Sicer pa opozarja, da se je po pokopališču poleg tega prepovedano sprehajati tudi s kužki in drugimi živalmi. Izjeme so službeni psi ali psi vodniki oziroma pomočniki.

Bremena vandalizma na plečih najemnikov grobov

Najemnike grobov, slednjih jih je na mestnem pokopališču več kot pet tisoč, ob tem skrbi, da gmotne škode zaradi »neustreznih« obiskovalcev pokopališča ne bi utrpeli nagrobniki, ki pa so v njihovi lasti. V preteklosti je bilo namreč kranjsko mestno pokopališče že tarča vandalizma, eno prijavo so na inšpektoratu prejeli tudi pred kratkim, škoda na nagrobnikih pa bremeni lastnike nagrobnikov. Na PU Kranj sicer statističnih podatkov ne vodijo na način, da bi lahko posredovali število obravnavanih primerov vandalizma na kranjskem mestnem pokopališču. »Vendar pa v daljšem časovnem obdobju ne zaznavamo tovrstne problematike. Najpogostejše so prijave, povezane z manjšimi tatvinami z grobov,« pravi predstavnik PU Kranj za odnose z javnostmi mag. Bojan Kos. »Kontrole in prisotnost policija vsakič prilagaja varnostnim razmeram ter časovni in krajevni problematiki. Enako bo oziroma je tudi v tem primeru,« dodaja.