Evropska komisija je izdala prvo socialno obveznico v višini 17 milijard evrov v okviru instrumenta EU SURE za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest. Izdaja zajema dve obveznici, pri čemer je treba 10 milijard evrov odplačati oktobra 2030, 7 milijard evrov pa leta 2040. Obveznice so »doživele« 13-kratni prevpis, katerega razlog je domala ničelno tveganje izdajatelja in nekoliko boljši donos od primerljivih nemških oziroma francoskih obveznic. Ob tem moramo upoštevati, da so mnogi institucionalni vlagatelji zdaj ekstremno likvidni. Racionalno je, da marsikatere banke v dani situaciji raje pokupijo varne državne oziroma javne obveznice, še posebno če imajo te konkurenčnejši donos. S tem banke presežna denarna sredstva raje uporabijo, da si znižajo tveganje v lastnih bilancah, kot pa da bi kreditirale danes bolj tvegane segmente ekonomije. Tiste varnejše segmente pa kreditirajo že tako in tako. Potem so tu še zavarovalnice in pokojninski skladi, ki se v danem okolju nizkih obresti »borijo« za čim boljši donos pri nizkem tveganju. Če bo evropska komisija nadaljevala podobne izdaje, bo postala pomemben igralka na kapitalskih trgih.

Medtem ko se na evropskih tleh epidemiološka slika poslabšuje, se v tem tednu nadaljujejo objave poslovnih izidov podjetij za letošnji tretji kvartal. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je prekosil tržna pričakovanja glede dobičkonosnosti z rekordnim četrtletnim dobičkom, ki ga je dosegel predvsem z znižanjem stroškov. Koronavirus je izboljšal poslovni izid podjetja Whirlpool, saj je proizvajalec bele tehnike poročal o 11-odstotnem povišanju dobička v letošnjem tretjem četrtletju glede na enako obdobje lani. O rezultatih, boljših od pričakovanj, je v tem tednu poročala tudi Coca-Cola: dobiček se ji je v tretjem kvartalu popravil zaradi ponovnega delnega odprtja restavracij v ZDA.

Prihodnji teden bo zelo pomemben zaradi objav poslovnih izidov podjetij. Čaka nas »plaz« objav poslovnih izidov podjetij za tretje četrtletje, kot so Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Berkshire Hathaway, Visa, Samsung, MasterCard, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Pfizer, Novartis, SAP… Kar zadeva pomembnejše makroekonomske podatke, pa bosta v ospredju BDP evroobmočja in ameriški letni BDP.