Na Gorenjskem imamo veliko uspešnih podjetij, tudi gazel in takih, ki so na dobri poti, da to postanejo. Zaradi svojega napredka in hitre rasti so še toliko bolj izpostavljena. Da bi lahko »skakala« še višje in napredovala, smo tu institucije, ki pomagamo vzpostavljati in krepiti podporno okolje za boljše poslovanje gazel in vseh podjetij v regiji in v državi.

Hitro rastoča podjetja zagotavljajo največ novih delovnih mest. Država mora zato gazelam stati ob strani ter s pravimi ukrepi spodbujati razvoj inovativnih storitev in proizvodov, ki dosegajo višjo dodano vrednost ter večjo vpetost v mednarodne tokove poslovanja. Regijske gazele močno vplivajo na celotno gospodarstvo. Njihov fokus je usmerjen v tehnološko in poslovno odličnost, imajo kompetentne ekipe, so pripravljene na spremembe in nenehno izobraževanje, prevzemajo odgovornost za rast podjetja in vseh zaposlenih.

Dogodki, na katerih smo razglasili tako regionalne kot nacionalne gazele, so bili vsa leta zelo odmevni. Zadnji regijski dogodek – čeprav nekoliko okrnjen zaradi koronakrize – je eden izmed pomembnih srečanj, s katerimi promoviramo dosežke in rast naših gorenjskih gazel. Tako v celotnem gospodarstvu kot v širši javnosti.

Velika podjetja najvplivnejša, mikropodjetja najhitreje rastoča

Podatke iz letnih poročil za leto 2019 je Ajpesu predložilo 5.681 družb, kar je dober odstotek več kot leto prej. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so družbe izkazale neto čisti dobiček v višini 333 milijonov evrov, tri odstotke manj kot leto prej. S tem rezultatom so se uvrstile na četrto mesto v državi, medtem ko so bile lani na 3. mestu.

Skupaj 46.672 zaposlenih – kar 1750 več kot leta 2018 – je ustvarilo 7.245 milijonov evrov prihodkov, tri odstotke več kakor leta 2018. Enako stopnjo rasti so beležili izvozni prihodki. Gorenjske družbe so tako kot leta 2018 tudi v letu 2019 z izvoznimi prihodki dosegle 46 odstotkov vseh prihodkov. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se Gorenjska uvršča na peto mesto v Sloveniji. Vsak zaposleni je v povprečju ustvaril 44.272 evrov neto dodane vrednosti. Produktivnost zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom izboljšala za tri odstotke.

Največji vpliv na rezultate poslovanja gorenjskih družb imajo velike in srednje velike družbe, čeprav predstavljajo le dobra dva odstotka vseh družb. 38 velikih in 90 srednje velikih družb je zaposlovalo 56 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarilo skoraj dve tretjini vseh prihodkov. Te družbe ustvarijo tudi več kot 80 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. Število zaposlenih so v primerjavi s preteklim letom najbolj povečale mikrodružbe, in sicer za 1037, kar je skoraj 60 odstotkov vseh novih zaposlenih v lanskem letu. Mikrodružbe so tudi najbolj povečale čiste prihodke od prodaje, in sicer za devet odstotkov, prihodke od prodaje na tujem trgu pa za 12 odstotkov.

Rezultati poslovanja gorenjskega gospodarstva so spodbudni, a za rast gospodarstva in blagostanja družbe potrebujemo še več uspešnih podjetij in gazel, ki bodo s svojim delovanjem motivacija in vzor.

Podpiramo ukrepe za ohranjanje dobre kondicije gospodarstva

Člani upravnega odbora Regionalne zbornice Gorenjska so junija na svojo sejo povabili mag. Ivana Simiča, ki jim je predstavil delo Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. V razpravi so gospodarstveniki podprli vse predlagane ideje v upanju, da bodo jeseni že na mizi v obliki predlogov, do konca leta pa potrjeni v državnem zboru.

Regionalna zbornica se je v preteklih mesecih zavzemala za vse ukrepe Vlade RS, ki so bili in so še vedno v prid ohranjanja dobre kondicije v gospodarstvu. Delovali smo v dobro celotnega gospodarstva, ki se je znašlo v najrazličnejših težavah, pomagali članom in tudi nečlanom zbornice v stiski.

Člani upravnega odbora so predlagali, da bi v regijo čim prej povabili predstavnike vlade RS in jim predstavili stanje v regiji ter nanizali predloge za uspešno prihodnost.