Civilna iniciativa občino Dobrova - Polhov Gradec že nekaj časa poziva k zgraditvi infrastrukture za pešce in kolesarje. Kot opozarja, so občini v enem letu od svoje ustanovitve podali pobude za številne sestanke in ponudili tudi strokovno pomoč pri pripravi projektov. »Sestanki, tudi kadar so bili izpeljani v konstruktivnem duhu, so se končali samo z načelnimi zavezami in obljubami o realizaciji v najboljšem primeru srednjeročnih projektov,« so poudarili.

Civilna iniciativa vabljena v projektno skupino

Kot odgovarja župan občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar, se je civilna iniciativa v tem letu prek svojih članov aktivno vključevala v delo na okroglih mizah v okviru izdelave strategije mobilnosti in varnosti, ki je v zaključni fazi sprejema, na prvi naslednji redni seji občinskega sveta. »Z načrtovanjem in projektiranjem na področju prometa in z upoštevanimi rešitvami, ki jih prinašajo projekti v teku, strategija predstavlja nov pristop k trajnostnemu in celostnemu načrtovanju prometa v občini ter upošteva predvsem potrebe pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega potniškega prometa,« je povedal župan. Dodal je, da člane civilne iniciative vabi v projektno skupino evropskega projekta Barjanska kolesarska povezava, »saj nam bo njihova strokovna pomoč nedvomno v pomoč pri pridobivanju služnosti in odkupov zemljišč na razdalji Gabrje–Razori–Ljubljana ter drugih, za izvedbo projekta pomembnih nalog.«

Prav s projektom Barjanska kolesarska povezava je občina po besedah civilne iniciative naredila nekaj pomembnih premikov, ki jih pozdravljajo. »A hkrati ugotavljamo, da je bilo zaradi neučinkovito vodenega projekta doslej zbranih manj kot tretjina soglasij za pridobitev zemljišč, potrebnih za gradnjo predvidene kolesarske poti s pripadajočo infrastrukturo,« so opozorili pri civilni iniciativi. Čeprav je rok za pripravo projekta podaljšan do januarja 2021, se tako kot za številne druge projekte v občini bojijo, da do njegove uresničitve ne bo prišlo. Kot odgovarja župan Setnikar, je projekt v teku, občina Dobrova - Polhov Gradec pa skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo odplačno pridobiva zemljišča. »Ta projekt ne bo izboljšal varnostnih pogojev le dolgoletnim prebivalcem občine, ki so večinoma tudi lastniki obcestnih zemljišč, temveč tudi novopriseljenim iz mestnih okolij, ki pričakujejo sodobno cestno ureditev tudi v naših vaških okoljih,« je komentiral Setnikar.

Problem neurejenih prehodov čez cesto

Civilna iniciativa ob tem opozarja predvsem na pomanjkljivo prometno infrastrukturo, ki otrokom ne omogoča varne poti v šolo. »Za nas ostaja nespremenjeno dejstvo, da so naselja Gabrje, Šujica in Stranska vas, prav tako pa Spodnji Razori, ki so v neposredni bližini osnovne šole Dobrova, še naprej za pešce infrastrukturno povsem odrezana,« so opozorili. Na poti do teh naselij ni po njihovih navedbah niti pločnika, pa čeprav za varnejše oblike povezave obstajajo velike možnosti. Ob manjkajočih povezavah so še bolj problematični neurejeni prehodi čez cesto, avtobusna postajališča pa so na regionalni cesti brez urejenih poti do njih, so med drugim opozorili.

Na predlog civilne iniciative, naj občina za zgraditev pločnika in varnih prehodov za pešce nameni vsaj del od nekaj manj kot 320.000 evrov, ki jih je pridobila z rebalansom državnega proračuna, občina odgovarja, da je občinski svet na svoji 11. redni seji 23. septembra letos sprejel rebalans proračuna občine za leto 2020: »Finančno ovrednoteni projekti v teku so razvidni iz načrta razvojnih programov, kar nekaj jih vsebinsko zajema izboljšanje prometne varnosti na območju Dobrove in bližnjih naselij.« sta, vl